روش بیولوژیکی تصفیه پساب و تصفیه فاضلاب

در این روش ها تصفیه فاضلاب به صورت هوازی مورد بحث قرار دارد که به صورت کلی تصفیه فاضلاب به روش هوادهی همان تصفیه فاضلاب بیولوژیکی است.

در تصفیه فاضلاب بیولوژیکی مهمترین عامل برای انجام عمل تصفیه، اکسیژن رسانی مداوم به فاضلاب خام و بعد از آن تولید لجن فعال است که لجن فعال در تصفیه فاضلاب مهمترین نقش را ایفا می کند و به کارگران تصفیه خانه معروف می باشد.

لجن فعال به دو صورت توده معلق یا توده ثابت وجود دارد.

در تصفیه فاضلاب با توده ثابت، لجن های فعال به دیسک یا عامل خارجی موجود در فاضلاب چسبیده و در همان جا تکثیر و تولید می شوند و در همان جا ثابت می مانند و حرکت نمی کنند.

در تصفیه فاضلاب با لجن فعال متحرک، لجن ها به صورت معلق در تمام حجم فاضلاب حرکت کرده و از فاضلاب تغذیه می کنند.

مرحله بعد در تصفیه فاضلاب بیولوژیکی، مرحله جدا سازی توده های لجن از فاضلاب و برگشت دادن آنها به واحد قبل است که این مرحله در فرایند تصفیه فاضلاب، واحد ته نشینی نامیده می شود.

در مراحل بعدی پساب عاری از لجن فعال، گندزدایی می شود.

در تصفیه فاضلاب و پساب تمام تلاش بر این است که فاضلاب در معرض تماس با لجن فعال قرار گیرد. چون رفتار و فرایند قابل پیش بینی می باشد.

به جز روش های گفته شده در بالا می توانیم سایر روش های تصفیه زیستی را به صورت زیر نام ببریم:

 • تصفیه با استفاده از حوض های اکسیداسیون

 • تصفیه فاضلاب یا پساب به وسیله زمین

 • تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به طور نسبی با استفاده ازسپتیک تانک و ایمهاف تانک

 • تصفیه بیولوژیکی غیر هوازی

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • آخرین مطالب

  • پیشینه تصفیه فاضلاب
   شروع تصفیه فاضلاب به زمان کشف باکتری و میکروب های بیماری زا و حدود ۱۰۰ سال پیش در ایران ...
  • فرآيند رشد ثابت در تصفیه فاضلابفرآيندهاي رشد ثابت م…
   فرآيندهاي هوادهي رشد ثابت مستغرق شامل سه قسمت است: بستر بيوفيلم مايع BOD و يا ازت ...
  • آب و اهمیت تصفیه فاض…
   آب مهم ترین ماده شیمیایی و مایه حیات است که بدون آن ادامه زندگی در کره زمین امکان پذیر ...
  • Concrete tanks مخازن بتنی تصفیه فاضلابروش های چدید تصفیه ف…
   روش های چدید تصفیه فاضلاب در دنیا با توسعه سریع علم و فناوری ، آلودگی های صنعتی و نابودی ...
  • ذخیره سازی در Concrete tanks مخازن بتنی تصفیه فاضلابمعرفی انواع فاضلاب ب…
   پکیج تصفیه فاضلاب به ویژه در زمانی که انواع فاضلاب صنعتی برای تصفیه به آن ها وارد می شود ...
 • دسته‌ها

 • به بالای صفحه بردن