با بهترین و مجرب ترین کارشناسان فنی

گواهینامه های پرتو کنترل

شرکت پرتو کنترل هوشمند به عنوان شرکتی پویا در عرصه سیستم های تصفیه آب و فاضلاب دارنده گواهینامه های متعددی به شرح ذیل می باشد.

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در زمینه آب از معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در زمینه تاسیسات و تجهیزات از معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
گواهینامه ISO 9001:2008
گواهینامه HSE
گواهینامه مسئولان شرکت در زمینه حفاظت فنی و بهداشت کار
گواهینامه سمتا

گواهی صلاحیت پیمانکاری رسمی تصفیه خانه
گواهی ارزش افزوده مودیان مالیاتی تصفیه خانه
گواهی ارزش افزوده مودیان مالیاتی تصفیه خانه
استاندارد تصفیه خانه
سامانه های آنالایزر آنلاین تصفیه فاضلاب
به بالای صفحه بردن