بک واش دستگاه تصفیه آب

بک واش دستگاه تصفیه آب یک مسیر جریان آب است. به منظور رفع گرفتگی فیلترهای تصفیه آب و تمیز کردن آنها استفاده می شود. این روش موجب بهبود عملکرد و افزایش کیفیت آب و همچنین افزایش طول عمر فیلتر ها می گردد.

فیلتر شنی یک شیر

فیلتر شنی

فیلتر شنی نوعی فیلتراسیون در صنعت تصفیه آب است. وظیفه آن، جداسازی املاح معلق آب و حذف کدورت آن می باشد. فیلتر های شنی در درون ساختار خود از سنگ های مختلف سیلیس یا شن های کریستالی تشکیل شده اند. هدف اصلی این فیلتر ها جدا سازی املاح معلق جامد آب می باشد.

بک واش فیلتر شنی

بک واش فیلتر شنی، فرآیندی است که در طی آن دستگاه اقدام به پاک سازی فیلتر شنی می کند. پس از استفاده مکرر از فیلتر شنی و اندازه گیری های صورت گرفته از قبیل میزان جریان آب، فشار فیلتر و شفافیت آب بهتر است فرآیند بک واش انجام شود.

زمان انجام بک واش فیلتر شنی یکی از موارد زیر است:

 • اگر فلومتر که میزان جریان آب را نشان می دهد، عدد کمتری را نسبت به حالت نرمال نشان دهد.
 • اگر فشار مخزن که توسط مانومتر اندازه گیری می شود، عدد بیشتری را نسبت به حالت قبل نشان دهد.
 • در مورد شفافیت آب، که توسط دستگاه TSS سنج سنجیده می شود، اگر عدد بیشتری نسبت به عدد استاندارد نشان دهد.

عملکرد بک واش فیلتر شنی

دستوالعمل عملکرد بک واش فیلتر شنی به دو روش خلاصه می گردد:

 • فیلتر شنی همراه با یک عدد شیر سه حالته به صورت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک
 • فیلتر شنی همراه با شیر های لوله کشی شده و قرارگیری چند عدد شیر بر روی فیلتر

در زیر به توضیح این دو روش می پردازیم:

شیر-دستی-فیلتر-شنی--

1) بک واش فیلتر شنی با یک عدد شیر سه حالته به صورت اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک بر روی فیلتر شنی

حالت هایی در به کار گیری شیر سه حالته دسته اتوماتیک و نیمه اتوماتیک که در این روش به کار گرفته می شود، عبارتند از:

بک-واش-فیلتر-شنی

 فیلتر(Filter)

در این حالت، جریان از سمت پمپ به داخل فیلتر هدایت می شود. سپس از سمت بالای بستر سیلیس به پایین آن حرکت می کند. پس از تصفیه شدن، از طریق نازل ها و رایزر (لوله عمودی داخل فیلتر)، به سمت بالا هدایت می شود. سپس با خارج شدن از پورت خروجی شیر، وارد مخزن آب می شود. این حالت، وضعیت عادی کارکرد فیلتر در زمان تصفیه آب است.

 بک واش(Backwash)

در این حالت، آب از پمپ وارد فیلتر می شود. با حرکت از داخل رایزر فیلتر به سمت پایین، از بخش تحتانی سیلیس به سمت بالای آن (بر خلاف حالت فیلتراسیون معمول) حرکت می کند.

سیلیس ها کاملاً شستشو داده می شود. آلودگی ها و مواد چسبیده به آن ها جدا شده و تمیز می شوند. آب خروجی، سپس وارد شیر شده و از پورت تخلیه (Waste) از فیلتر خارج می شود. از وضعیت “بک واش”، برای شستشوی فیلتر با معکوس کردن جریان آب در آن استفاده می شود.

 شستشو(Rinse)

در حالت شستشو، جریان آب از سمت پمپ به سمت فیلتر وارد می شود. سپس از بالای بستر سیلیس به سمت پایین حرکت می کند. نهایتاً از طریق لوله عمودی داخل فیلتر به سمت بالا هدایت و وارد شیر می شود(همان مسیر جریان آب در حالت فیلتراسیون عادی).

نهایتاً این آب از داخل شیر و از طریق پورت تخلیه به سمت بیرون هدایت می شود. از وضعیت “شستشو”، برای راه اندازی فیلتر تمیز و همین طور آماده سازی بستر سیلیس بعد از بک واش استفاده می شود.

هشدار

قبل از هر تغییر وضعیت شیر فیلتر، پمپ را خاموش کنید. این کار برای جلوگیری از صدمه دیدگی فیلتر و همینطور صدمه احتمالی به افراد کنار آن می باشد.

در این روش از یک عدد شیر سه حالته اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک برای بک واش فیلتر شنی استفاده می گردد. مراحل انجام بک واش به این روش ذیلا توضیح داده خواهد شد:

 • پمپ را خاموش کنید.
 • باید مسیر مکش آب به فیلتر و همین طور، مسیر بک واش، آماده و بدون مشکل باشند. به نحوی که آب بتواند به سادگی از مخزن وارد فیلتر شود. آب در مسیر بک واش حرکت و از آن خارج می شود. سپس، شیر فیلتر شنی در حالت “بک واش” (Backwash) قرار می گیرد.
 • از فیلتر فاصله گرفته و سپس پمپ را روشن کنید.
 • فیلتر را به مدت حدودی سه دقیقه و یا تا وقتی که آب بک واش کاملاً تمیز و شفاف شود، در حالت بک واش شستشو دهید.
 • پمپ را خاموش کرده و شیر فیلتر را در وضعیت “شستشو” (Rinse) قرار دهید.
 • از فیلتر فاصله گرفته و سپس پمپ را روشن کنید.
 • فیلتر را به مدت زمان حدودی 30 ثانیه شستشو دهید.
 • پمپ را خاموش کرده و سپس شیر فیلتر را در وضعیت “فیلتر” (Filter) قرار دهید.
 • هم اکنون، فیلتر در شرایط عملکرد فیلتراسیون عادی خود در مدار تصفیه قرار دارد.

2) بک واش فیلتر شنی همراه با شیر های لوله کشی شده و قرارگیری چند عدد شیر بر روی فیلتر شنی

در این روش از فیلتر شنی هایی استفاده می شود که دارای شیر های لوله کشی شده بوده و چند شیر بر روی فیلتر شنی تعبیه شده است. این جایگذاری شامل دو روش است؛ روش خطی و روش مربعی. در زیر به نحوه انجام مراحل بک واش و فیلتر، در این دو روش جایگذاری می پردازیم:

حالتهای فیلتر شنی لوله کشی شده

بک واش

شیر های شماره 1 و 4 بسته و شیر های شماره 3و2 باز. در این حالت سیلیسی که در دستگاه وجود دارد، شستشو می شود. در این روش آب خروجی از شیر شماره 2 (فاضلاب) کاملا صاف می شود. تا رسیدن به این حالت کار ادامه می یابد.

فیلتر

شیر های شماره 1 و4 باز و شیر های شماره 2و3 بسته. این حالت زمانی اتفاق می افتد که دستگاه، آب ورودی را تصفیه نماید. آب تصفیه شده از شیر شماره 4 خارج می شود.

در نگهداري فيلترها در مواقع تعطيلي بيش از سه هفته، نباید در مخزن آب وجود داشته باشد. بهتر است كه مخازن را به طور کامل از آب تخليه نماييم.

همچنین اگر زمان تعطيلي استفاده از دستگاه حدود 2 تا 3 هفته باشد، بهتر است كه فيلترها تخليه نشوند. چون براي این که دستگاه دوباره راه اندازی شود، نياز است تا بستر فيلتر، شكل مطلوبی داشته باشد. در اين موقع، با بستن شير خروجي فيلتر، آب را داخل فيلتر نگه می داریم.

Related Posts