فلومتر آب

اندازه گیری جریان از مهمترین عوامل کنترل فرآیند است. فلومتر آب، دستگاهی است که برای مشخص کردن مقدار سیال عبوری از لوله که در تصفیه آب به کار می رود. جریان، عموما توسط اندازه گیری سرعت در یک سطح مقطع مشخص صورت می گیرد.

انتخاب فلومتر مناسب، نیاز به دانش کلی راجع به انواع گوناگون فلومتر دارد. در نظر گرفتن پارامتر های اصلی اندازه گیری، شامل دقت، قیمت تمام شده هزینه های تعمیرات و کالیبراسیون، سازگاری عملکرد فلومتر آب با شرایط پروسه تولید و … می باشد.

انواع فلومتر آب

به انواع فلومتر آب و نحوه عملکرد و کاربرد آن ها می پردازیم:

آلتراسونیک

  • فلومتر آلتراسونیک

در فلومتر آلتراسونیک از انتشار امواج آلتراسونیک در داخل لوله استفاده می شود. اندازه گیری جریان توسط این فلومتر، به صورت سنجش امواج آلتراسونیک در داخل لوله و انتشار و دریافت این امواج می باشد. در این روش، اندازه گیری بایستی در محل نصب، بدون اغتشاش و تلاطم صورت پذیرد. پر بودن لوله نیز از عوامل تاثیر گذار در این روش می باشد.

  • فلومتر مغناطیسی

فلومتر مغناطیسی برای مایعات که خاصیت هدایت الکتریکی دارند، مناسب می باشد. بیشترین کاربرد این نوع فلومترها در زمینه مدیریت آب و صنایع غذایی است. به عنوان مثال از فلومتر مغناطیسی برای اندازه گیری دبی دوغاب خورنده و مخلوط شن و آب استفاده می شود.

فلومتر توربینی

  • فلومتر توربینی

فلومتر توربینی، شامل یک پره دایره شکل است که در اثر عبور جریان سیال به گردش در می آید. سرعت دوران چرخش پره ی درون فلومتر، وابسته به سرعت و در نتیجه دبی سیال است. هنگامی که دبی سیال افزایش می یابد، سرعت دوران بیشتر می شود. یک سنسور القایی در مجاورت این پره وجود دارد. این سنسور فرکانس دوران پره را می سنجد. این فرکانس به صورت پالس ارسال می شود. حجم و دبی عبوری، با سنجش میزان پالس ارسالی توسط فلومتر توربینی و کالیبره کردن آن اندازه گیری می شود.

  • فلومتر ورتکس

از فلومتر آبی ورتکس در گرداب های ایجاد شده از یک سنسور غوطه ور در جریان استفاده می شود. گرداب ها نیرو های طبیعی هستند. این نیرو ها زمانی که سیالی از یک مانع عبور می کند، ایجاد می شوند. در یک فلومتر ورتکس، گرداب، جریان می یابد. سنسور موجود در آن از یک طرف به طرف دیگر خم می شود و فرکانس خارجی ایجاد می کند. این فرکانس، مناسب با سرعت حجمی جریان است. فلومترهای ورتکس بر روی لوله های خیلی بزرگ خوب کار می کنند.

فلومتر-فشار-تفاضلی

  • فلومتر فشار تفاضلی

مبنای کار فلومتر فشار تفاضلی، محاسبه فشار است. برای اندازه گیری دبی سیال، از ترانسمیتر های فشار استفاده می شود. سیالاتی که به کمک این فلومتر دبی آن ها اندازه گیری می شود، مایعات، گاز ها و بخار می باشد. این فلومتر، حدود یک پنجم از بازار جهانی را به خود اختصاص داده است.

روش کار این فلومتر را ذیلا توضیح می دهیم؛ هنگامی که یک عامل محدود کننده در مسیر سیال قرار بگیرد، افت فشار رخ می دهد. با بیشتر شدن دبی، میزان افت فشار افزایش می یابد. با توجه به شرایط فرآیند، می توان از صفحه اوریفیس یا لوله ونتوری به عنوان محدود کننده استفاده کرد.

فلومتر-کوریولیس

  • فلومتر کوریولیس

از فلومتر کوریولیس برای اندازه گیری دبی تقریبا تمام سیالات از جمله این سیالات از نفت خام گرفته تا پاک کننده های شیمیایی استفاده می شود. قابلیت همزمان محاسبه چگالی و دبی جرمی، دریچه جدیدی را در کنترل فرآیند های صنعتی گشوده است. ساختار فلومتر کوریولیس به صورت دو لوله است. این لوله ها توسط تحریک کننده به نوسان در می آیند. با عبور جریان از درون لوله ها، به دلیل اینرسی موجود، حرکت پیچشی به نوسان اولیه اضافه می شود. دو سنسور به کار رفته، تغییر نوسان را به صورت اختلاف فاز ثبت می کنند. با استفاده از فرکانسی که لوله اندازه گیری نشان می دهد، می توان چگالی سیال را به دست آورد.

فلومتر-حرارتی

  • فلومتر حرارتی

فلومتر حرارتی دبی جرمی را اندازه گیری می کند. این فلومتر به منظور پایش و کنترل مصرف گاز ها به کار می رود. از انواع این گاز ها می توان به هوای فشرده، کربن دی اکسید، گاز طبیعی و تشخیص نشتی اشاره کرد. مبنای عملکرد این فلومتر، انتقال حرارت از سیال عبوری است. در این فلومتر دو سنسور دما وجود دارد. یکی دمای سیال را به عنوان دمای مرجع می سنجد. سنسور دوم گرم شده و اختلاف دمای ثابتی با سنسور اول دارد. سیال از داخل لوله عبور می کند. سپس سنسور دوم مقداری از حرارت خود را از دست می دهد و خنک می شود. در این حالت، جریان الکتریکی مورد نیاز برای حفظ اختلاف دمای دو سنسور به کار می رود. زمان عکس العمل این فلومترها کوتاه است. دقت آن ها در دامنه های اندازه گیری پائین، نیز کم نمی شود.

فلومتر-جابجایی-مثبت

  • فلومتر جابجایی مثبت

فلومتر جابجایی مثبت به انرژی خارجی مانند برق نیاز ندارد. به طور کلی، فلومتر جابجایی مثبت با دقت بالایی اندازه گیری را انجام می دهد. این فلومتر برای جمع آوری جریان مناسب است. به طوری که کل حجم عبوری سیال را در مدت زمان مشخص نشان می دهد.

از انواع دیگر جریان سنج می توان به پارشال فلوم اشاره کرد. از این دبی سنج، جهت اندازه گیری دبی فاضلاب و در تصفیه فاضلاب استفاده می شود.

همان طور که مشخص شد، فلومتر برای اندازه گیری جریان انواع سیال به کار برده می شود. برای دریافت مشاوره در زمینه کاربرد انواع فلومتر، می توانید با شرکت پرتو کنترل هوشمند تماس حاصل نمائید.

Related Posts