این مورد را ارزیابی کنید
(10 رای‌ها)
یکشنبه, 06 اسفند 1396 ساعت 13:27

شبکه جمع آوری فاضلاب

نوشته شده توسط

شبکه جمع آوری فاضلاب:

شبکه جمع آوری فاضلاب با روی آوردن انسان ها به زندگی گروهی به وجود آمد. در پی به وجود آمدن شهرها و افزایش شبکه های آب رسانی، دفع پساب های به وجود آمده به منظور حفظ محیط زیست به امری لازم و ضروری تبدیل شد.

تا پیش از حدود صد سال پیش کانال های دفع فاضلاب به صورت روباز بود؛ پس از مشاهده اثر این نوع از دفع فاضلاب بر شیوع بیماری های واگیردار، اجرای شبکه دفع فاضلاب زیرزمینی امری مهم جلوه کرد.

به طور معمول انتقال فاضلاب در شبکه جمع آوری فاضلاب به روش ثقلی انجام می گیرد. لذا به منظور کاهش هزینه، همواره شیب زمین در مطالعات اولیه و به هنگام طراحی مد نظر قرار گرفته و بر مبنای آن طراحی صورت می پذیرد.

شیب خط لوله حداقل ۰٫۲ درصد و حداکثر ۲ در صد در نظر گرفته می شود. در مکان هایی با شیب زمین بیش تر، منهول هایی در نظر گرفته می شود که سرعت انتقال فاضلاب را کاهش دهد.

در این نوع از جمع آوری فاضلاب، میزان دبی فاضلاب، سایز و شیب خط لوله انتقال، و محل قرار گرفتن منهول ها مورد مطالعه قرار می گیرند. با محاسبه موارد ذکر شده در شبکه جمع آوری فاضلاب، سرعت انتقال فاضلاب مورد کنترل قرار خواهد گرفت.اگر سرعت انتقال فاضلاب کم تر از مقدار مجاز آن باشد، موجب ته نشین شدن ذرات و به وجود آمدن بوی تعفن می شود. بالا بودن سرعت انتقال فاضلاب نیز جریان آشفته را در فاضلاب به وجود آورده که موجب متصاعد شدن گازهای موجود در فاضلاب می شود.

در کنار مواردی که در بالا برای محاسبه و کنترل سرعت انتقال فاضلاب ذکر شد؛ باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که در مناطق شهری میزان تولید فاضلاب در ساعاتی از روز به اوج مقدار خود می رسد. برای مثال ساعات اولیه روز، ما بین ساعت 7 تا 9 صبح و هم چنین ساعات اولیه شب مابین ساعت 7 تا 10 شب نیز با اوج تولید پساب روبه رو هستیم.

همان طور که ذکر شد سرعت  جمع آوری و انتقال فاضلاب در شبکه جمع آوری فاضلاب مسأله مهمی است. در شبکه جمع آوری فاضلاب به روش ثقلی، از شیب زمین برای انتقال فاضلاب استفاده می کنند. در صورت مناسب نبودن شیب زمین، خط لوله انتقال را در عمق بیش تری دفن می کنند تا شیب مناسب که در محاسبات به دست آمده است، حفظ شود.

Sewage collection networkشبکه جمع اوری فاضلاب 1

Sewage collection networkشبکه جمع اوری فاضلاب 2

Sewage collection networkشبکه جمع اوری فاضلاب 3

Sewage collection networkشبکه جمع اوری فاضلاب 4

Sewage collection networkشبکه جمع اوری فاضلاب 6

از آن جا که فاضلاب هایی که از مناطق شهری جمع آوری شدند، جهت انتقال به تصفیه خانه، وارد خطوط اصلی یا شاه لوله ها می شوند؛ لوله های با سایز بزرگ تر به منظور انتقال دبی بیش تر مورد نیاز است. میزان دقیق سایز لوله ها با در نظر گرفتن دبی عبوری و شیب زمین محاسبه می شوند.

 

Sewage collection networkشبکه جمع اوری فاضلاب 5

 

پروژه های مرتبط

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 12 ارديبهشت 1398 ساعت 14:15

نظر خود را بنویسید