این مورد را ارزیابی کنید
(20 رای‌ها)
چهارشنبه, 18 بهمن 1396 08:49

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی-انسانی

نوشته شده توسط

فاضلاب بهداشتي-انسانی ناشی از مصرف روزانه آب در فعاليت هاي انساني مختلف هم چون سرویس های بهداشتی، شست و شوی سطوح و ظروف، استحمام، لباسشویی، آشپزي و حتی نشتاب است.

فاضلاب بهداشتی انسانی را گاهاً فاضلاب خانگی نیز می نامند زیرا در اثر فعالیتهای انسانی تولید می شود.

از بارز ترین ویژگی های فاضلاب بهداشتی انسانی آلودگی های میکروبی آن است. علاوه بر این ممکن است آلودگی های دیگری هم چون ویروس ها (مانند هپاتیت Aپروتوزوآ ها یا تک یاختگان (هم چون کریپتوسپریدیوم) و انگل و تخم انگل ها (هم چون آسکاریس) در این فاضلاب موجود باشند. علاوه بر این ها موادی آلی در فاضلاب بهداشتی وجود دارند که باعث ایجاد طعم و بو می شوند.

فاضلاب از 99.9 درصد آب و حدود 0.1 درصد ناخالصي و آلاينده هاي مختلف تشکیل می شود. عموماً مقدار فاضلابي را كه در طرح تصفیه فاضلاب در نظر مي گيرند برابر مقدار فاضلاب متوسط شبانه روز در روزهای بدون بارندگي است. به طور كل اين مقدار، قراردادي است و مسلماً در ساعات مختلف شبانه روز اين مقدار كمتر يا بيشتر از مقدار متوسط است.

يكي از راه های مختلف تعيين مقدار متوسط فاضلاب در شبانه روز، تعيين مقدار آب مصرفي در شهر است. طبق پیشنهاد كميته استاندارد فاضلاب سازمان برنامه تا زمان انجام اندازه گيري هاي واقعي مقدار فاضلاب شهر هاي مختلف در ايران، مي توان عدد150 ليتر به ازای هر نفر در شبانه روز را در طرح هاي شبكه فاضلاب به كار برد كه اين مفدار شامل نشتاب نیز هست.

آلاينده هاي موجود در فاضلاب:

  • مواد معلق
  • مواد مغذي
  • فلزات سنگين
  • انواع شوينده
  • جامدات محلول
  • مواد آلي قابل تجزيه بيولوژيكي
  • مواد آلي غير قابل تجزيه بيولوژيكي

تخليه مستقيم فاضلاب ها قبل از تصفيه آنها، به محيط زيست مي تواند موجب بروز صدمات جبران ناپذيري در طبيعت شود زیرا اين مواد آلاينده براي محيط زيست خطر آفرين هستند. به همين دليل. در نتیجه فاضلاب هاي بهداشتي انساني و ساير فاضلاب ها بايد قبل از ورود به محیط زیست تصفيه شوند. مقدار درجه تصفيه آنها بسته به نوع آلاينده ها و غلظت آنها متفاوت خواهد بود.

تصفيه فاضلاب بهداشتي انسانی مواد آلي موجود در آن را تثبيت می کند و پسابي توليد می شود كه قابل تخليه به محيط زيست است و حتی از پساب تصفيه شده مجدداً می توان استفاده کرد.

كيفيت فاضلاب خروجي از تصفيه خانه بر طبق استاندارد ملي سازمان حفاظت محيط زيست كشور با توجه به نوع مصرف آن فاضلاب به سه دسته تقسيم مي شود:

  • جهت مصارف كشاورزي و آبياري فضاي سبز:

BOD5<100 mg/l

TSS<100 mg/l

COD<200 mg/l

  • جهت تخليه به آبهاي سطحي:

TSS<40 mg/l

COD<60 mg/l

BOD5<30 mg/l

  • جهت تخليه به چاه جاذب:

BOD5<30 mg/l

COD<60 mg/l

انواع روش هاي تصفيه فاضلاب هاي بهداشتي:

-تصفيه فاضلاب بهداشتي به روش لجن فعال هوادهي گسترده (EAAS)

-تصفيه فاضلاب بهداشتي به روش لجن فعال با مدياي ثابت (IFAS)

- تصفيه فاضلاب بهداشتي به روش رأكتور بيولوژيكي رشد چسبيده با مدياي متحرك (MBBR)

- تصفيه فاضلاب بهداشتي به روش رأكتور پر و خالي شونده نا پيوسته (SBR)

- تصفيه فاضلاب بهداشتي به روش رأكتور بيولوژيكي غشايي (MBR)

- تصفيه فاضلاب بهداشتي به روش ديسك بيولوژيكي گردان يا RBC

- تصفيه فاضلاب بهداشتي به روش صافي چكنده يا بيوتاور

- تصفيه فاضلاب بهداشتي به روشUASB

-تصفيه فاضلاب بهداشتي به روش AGAR

 

 پروژه های مرتبط 

 

 طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی انسانی، هم به صورت پکیج تصفیه فاضلاب فلزی پرتابل و هم به صورت تصفیه خانه بتنی توسط گروه شرکت پرتو کنترل هوشمندبا کم ترین هزینه قابل اجرا می باشد.جهت کسب اطلاعات بیش تر با ما تماس بگیرید.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 19 فروردين 1398 11:00

نظر خود را بنویسید