فرآيندهاي رشد ثابت مستغرق در تصفیه فاضلاب

فرآيندهاي رشد ثابت مستغرق در تصفیه فاضلاب

فرآيندهاي هوادهي رشد ثابت مستغرق شامل سه قسمت است: بستر بيوفيلم مايع BOD و يا ازت آمونياكي حذف شده از مايع در حال جريان بعد از بيوفيلم اكسيد مي شود. اكسيژن به وسـيله هـوادهي ديفيوزري به داخل بستر يا با حل شدن اوليه در فاضلاب ورودي تأمین می شود. فرآينـدهاي فـيلم ثابـت هوازي شامل راكتورهاي بستر آكنده با جريان رو…
 • شنبه, 21 مهر 1397 نوشته شده توسط مدیریت
روش بیولوژیکی تصفیه پساب و تصفیه فاضلاب

روش بیولوژیکی تصفیه پساب و تصفیه فاضلاب

در این روش ها تصفیه فاضلاب به صورت هوازی مورد بحث قرار دارد که به صورت کلی تصفیه فاضلاب به روش هوادهی همان تصفیه فاضلاب بیولوژیکی است. در تصفیه فاضلاب بیولوژیکی مهمترین عامل برای انجام عمل تصفیه، اکسیژن رسانی مداوم به فاضلاب خام و بعد از آن تولید لجن فعال است که لجن فعال در تصفیه فاضلاب مهمترین نقش را ایفا می کند و به کارگران تصفیه خانه معروف می…
 • شنبه, 21 مهر 1397 نوشته شده توسط مدیریت
مخزن متعادل ساز در تصفیه فاضلاب

مخزن متعادل ساز در تصفیه فاضلاب

ایمهف تانک یا مخزن تعفن دو طبقه ایمهف تانک یا مخزن تعفن دو طبقه مخزنی دو طبقه و V شکل است که می توان برای تصفیه فاضلاب جمعیت هایی از ۵۰ تا ۱۵۰۰۰ نفر ساخت. تفاوت اصلی آن با سپتیک تانک در جداسازی منطقه  ته نشینی از منطقه ی تعفن است. منطقه ی ته نشینی با سطح مقطعی به شکل…
 • شنبه, 21 مهر 1397 نوشته شده توسط مدیریت
نیترات زدایی در تصفیه فاضلاب

نیترات زدایی در تصفیه فاضلاب

نیترات سازی  اکسیداسیون مواد آلی فاضلاب در حالت هوازی در دو مرحله انجام می گیرد. مرحله ی اول مربوط به اکسیداسیون مواد آلی کربن دار بوده که از نخستین لحظه ی قرار گرفتن فاضلاب در مجاورت اکسیژن شروع  و تا حدود روز بیستم ادامه دارد و مرحله دوم مربوط به اکسیداسیون مواد آلی ازت دار است که از روز اول…
 • شنبه, 21 مهر 1397 نوشته شده توسط مدیریت
هاضم لجن در تصفیه فاضلاب

هاضم لجن در تصفیه فاضلاب

لجن اضافی در تصفیه فاضلاب که از استخر ته نشینی ابتدایی و از استخر ته نشینی نهایی گرفته می شود، دارای غلظتی نسبتاً کم است. لجن به دست آمده در تصفیه فاضلاب در روش هوادهی و استفاده از لجن فعال و خصوصاً در حالت کاربرد هوادهی گسترده، غلظتی بسیار اندک دارد. در صورت ورود مستقیم لجن به بسترهای لجن خشک…
 • شنبه, 21 مهر 1397 نوشته شده توسط مدیریت
انواع لجن در تصفیه فاضلاب

انواع لجن در تصفیه فاضلاب

ویژگی عمومی لجن: شکل ظاهری لجن در تصفیه خانه و رنگ و بوی آن معمولاً نشان دهنده ی عمر لجن و میزان تصفیه ای که روی آن انجام گرفته است. وزن مخصوص لجن بستگی به غلظت مواد جامد در آن میان 1.01 تا 1.03 تن بر متر مکعب است و این عملاً در محاسبات وزن مخصوص لجن را برابر وزن…
 • شنبه, 21 مهر 1397 نوشته شده توسط مدیریت
تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با هوادهی گسترده

تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با هوادهی گسترده

تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با هوادهی گسترده: در ابتدا فاضلاب خام پس از آشغالگیر و دانه گیر وارد مخزن اولیه یا مخزن هوادهی می شود. در این مخزن باکتری های فاضلاب خام ورودی برای استفاده از مواد آلی خیلی زیاد بوده و در نتیجه نیاز به اکسیژن برای اکسیداسیون مواد آلی نیز بیش تر است. با گذشت…
 • شنبه, 21 مهر 1397 نوشته شده توسط مدیریت
روش های تصفیه فاضلاب انسانی

روش های تصفیه فاضلاب انسانی

روشهای تصفیه فاضلاب انسانی به سه دسته ی زیر تقسیم بندی می شوند: فیزیکی شیمیایی بیولوژیکی در اکثر تصفیه خانه ها جهت تصفیه کامل فاضلاب از ترکیبی از این سه روش استفاده می شود که به دو دسته واحد عملیاتی و واحدهای فرآیندی تقسیم می گردد. روشهای فیزیکی: روشهای متداول فیزیکی شامل سیستمهای زیر است: آشغالگیری دانه گیری ته نشینی چربی…
 • شنبه, 21 مهر 1397 نوشته شده توسط مدیریت
تصفیه آب به روش RO

تصفیه آب به روش RO

آب شیرین کن ها جهت شیرین سازی آب چاه ها و یا آب شور مورد استفاده قرار می گیرند. اساس کار آب شیرین کن ها، اسمز معکوس می باشد. اسمز معکوس یک روش فیلتراسیون می باشد که با استفاده از غشاء نیمه تراوا، مولکول های بزرگ با فشار بالا به پشت غشاء، حذف می شوند و املاح در قسمت پرفشار…
 • شنبه, 21 مهر 1397 نوشته شده توسط مدیریت
کلر چیست؟

کلر چیست؟

کلر خالص یکی از کُشنده ترین گازهای سمّی و نیز یکی از مفید ترین آن ها به شمار می رود. این گاز در طبیعت به صورت جزیی از یک جسم مرکب یافت می شود؛ مانند نمک طعام که کلرورسدیم(سدیم کلرید) است. این گاز به طور خالص نخستین بار به وسیله ی یک شیمیدان سوئدی به نام کارل شِیلِه در سال…
 • شنبه, 21 مهر 1397 نوشته شده توسط مدیریت
تعریف COD در تصفیه فاضلاب  

تعریف COD در تصفیه فاضلاب  

مواد شیمیایی قابل ترکیب با اکسیژن (هم چون مواد شیمیایی کاهنده) که وارد آب طبیعی می شوند به طور مشابه واکنش شیمیایی نشان می دهند. این نوع واکنش های شیمیایی باعث ایجاد نیاز شیمیایی به اکسیژن می شوند که COD نامیده می شود. در نتیجه COD یک فاضلاب، پساب و یا آب آلوده، عبارت است از میزان اکسیژن مورد نیاز…
 • شنبه, 21 مهر 1397 نوشته شده توسط مدیریت
تعریف BOD در تصفیه فاضلاب

تعریف BOD در تصفیه فاضلاب

 BOD نرخ مصرف اكسيژن در داخل آب توسط ارگانيزم ها است. اگر BOD كم باشد آب پاك و فاقد ارگانيسم است يا آنكه ارگانيزم هاي داخل آب مرده و نيازي به مصرف اكسيژن ندارند. BOD، مقدار اكسيژن لازم براي ثبات بيولوژيكي در آب است. اندازه تاًسيسات تصفيه بيولوژيكي خصوصاً ميزان هوادهي فاضلاب در حوضچه هاي هوادهي را مي توان با اندازه BOD محاسبه نمود.…
 • شنبه, 21 مهر 1397 نوشته شده توسط مدیریت
میزان بار آلی فاضلاب

میزان بار آلی فاضلاب

تركيبات موجود در فاضلاب: فاضلاب تقريباً ۹/۹۹ درصد آب و حدود 1/0 در صد مواد جامد در برداردكه بخشي از آن مواد آلي و بخش ديگر مواد معدني جامد به حالت محلول يا معلق در آب مي باشند. بوي بد فاضلاب اغلب به علت مواد آلي موجود در آن مي باشد. اين مواد بيش تر قابل تجزيه ميكروبي هستند و…
 • شنبه, 21 مهر 1397 نوشته شده توسط مدیریت
تأثیر اکسیژن بر آلودگی آب

تأثیر اکسیژن بر آلودگی آب

معیار تعیین آلودگی فاضلاب ها: پتانسیل و ظرفیت اکسیداسیون آب ها، یکی از معیارهای مهم آلودگی آن هاست. به طوری که می ‌دانیم اکسیژن محلول در آب، عامل اساسی زندگی و رشد حیوانات و گیاهان است. زندگی این موجودات بستگی به حداقل اکسیژن محلول در آب دارد. ماهی بیش از سایر جانداران و بی مهره ‌گان در درجه دوم و…
 • شنبه, 21 مهر 1397 نوشته شده توسط مدیریت
قیمت پکیج تصفیه فاضلاب

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب

در این مقاله می خواهیم مقایسه ای بین قیمت تصفیه خانه فاضلاب بتنی و پکیج تصفیه فاضلاب فلزی در ظرفیت های پایین داشته باشیم: پکیج تصفیه فاضلاب فلزی معمولاً به صورت پیش ساخته در کارخانه تولید شده و عملیات نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب در مدت کوتاهی انجام می گیرد. لذا نیاز به تجهیز کارگاه و اقامت پرسنل…
 • شنبه, 21 مهر 1397 نوشته شده توسط مدیریت