قیمت فیلتر شنی

قیمت فیلتر شنی با ظرفیت (دبی) آبی که نیاز به تصفیه دارد، در ارتباط مستقیم خواهد بود. زیرا میزان دبی در طراحی فیلتر شنی و پارامترهای مؤثر در ساخت، تأثیر خواهد داشت.

به عبارت دیگر ابعاد فیلتر شنی شامل قطر مخزن و ارتفاع آن، سایز لوله کشی، وزن شن مورد استفاده، ضخامت ورق، تعداد نازل ها، میزان رنگ مورد استفاده و … با تغییر دبی آب و یا فاضلاب تصفیه شده، تغییر خواهند یافت.

نمودار برآورد قیمت فیلتر شنی فلزی :

 

شرکت پرتو کنترل هوشمند مجهز به کارگاهی جهت تولید انواع تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب از جمله فیلترهای شنی فلزی می باشد.

یادآور می شود قیمت های ذکر شده در نمودار بالا برآوردی و مربوط به پاییز سال ۹۶ است. خواهشمند است جهت اطلاع از قیمت فیلتر شنی فلزی، با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.

در جدول زیر، مشخصات فنی فیلتر شنی های ساخته شده توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند ارائه شده است.

مدل ابعاد ظرفیت دبی بک واش سایز لوله(inch) وزن شن(KG) ضخامت ورق تعداد نازل
قطر(cm) ارتفاع(cm)  (min) M3/H  (max) M3/H GPM MIN MAX
PCH-F50 ۵۰ ۹۰ ۱٫۹ ۳٫۹ ۸٫۴ ۵٫۶ ۷٫۲ ۱ ۱۴۰ ۴ ۱۶
PCH-F60 ۶۰ ۱۰۰ ۲٫۸ ۴٫۸ ۱۲٫۳ ۸٫۴ ۱۰٫۵ ۱ ۱/۲ ۲۰۵ ۴ ۲۳
PCH-F75 ۷۵ ۱۰۰ ۴٫۳ ۶٫۳ ۱۸٫۹ ۱۳ ۱۶٫۲ ۲ ۳۱۵ ۵ ۳۶
PCH-F90 ۹۰ ۱۲۰ ۶٫۲ ۸٫۳ ۲۷٫۳ ۱۸٫۸ ۲۳٫۳ ۲ ۵۰۰ ۵ ۵۰
PCH-F100 ۱۰۰ ۱۵۰ ۸٫۵ ۱۰٫۵ ۳۷٫۵ ۲۵٫۵ ۳۱٫۷ ۲ ۷۰۰ ۶ ۶۲
PCH-F120 ۱۲۰ ۱۵۰ ۱۱٫۲ ۱۳٫۲ ۴۸٫۷ ۳۳ ۴۱٫۵ ۲۱/۲ ۹۰۰ ۶ ۹۰
PCH-F140 ۱۴۰ ۱۵۰ ۱۴٫۱ ۱۶٫۸ ۶۱٫۵ ۴۲٫۵ ۵۲٫۶ ۳ ۱۲۰۰ ۶ ۱۳۰
PCH-F150 ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۷ ۲۳٫۵ ۷۵٫۶ ۵۱٫۸ ۶۴٫۸ ۳ ۱۵۰۰ ۶ ۱۴۰
PCH-F180 ۱۸۰ ۲۰۰ ۲۴٫۶ ۳۰٫۳ ۱۰۹٫۶ ۷۴٫۹ ۹۳٫۴ ۴ ۲۲۰۰ ۸ ۲۰۳
PCH-F200 ۲۰۰ ۲۰۰ ۳۴ ۴۱٫۱ ۱۴۹٫۱ ۱۰۲ ۱۲۷ ۴ ۲۷۰۰ ۱۰ ۲۵۱
PCH-F230 ۲۳۰ ۲۰۰ ۴۲٫۵ ۵۶٫۸ ۱۸۶٫۵ ۱۲۷٫۱ ۱۵۹ ۶ ۳۳۰۰ ۱۰ ۳۳۲
PCH-F270 ۲۷۰ ۲۲۰ ۶۰ ۶۹٫۴ ۲۶۴ ۱۶۸٫۱ ۲۱۰٫۲ ۶ ۴۵۰۰ ۱۰ ۴۵۷
PCH-F300 ۳۰۰ ۲۲۰ ۷۳٫۱ ۸۴٫۷ ۳۲۱٫۲ ۲۵۰ ۲۹۰ ۶ ۶۵۰۰ ۱۰ ۵۶۰
PCH-C230 ۲۳۰ ۲۰۰ ۴۲٫۵ ۵۶٫۸ ۲۲۵٫۲ ۱۳۲٫۵ ۱۷۰ ۶ ۸۲۵ ۸ ۱۳
PCH-C270 ۲۷۰ ۲۲۰ ۶۰ ۶۹٫۴ ۳۰۸ ۱۷۳٫۸ ۲۲۰٫۴ ۶ ۱۱۲۵ ۱۰ ۱۳
PCH-C300 ۳۰۰ ۲۲۰ ۷۳٫۱ ۸۴٫۷ ۳۶۲٫۱ ۱۷۰ ۳۱۰ ۶ ۱۶۲۵ ۱۰ ۱۴

نظر خود را بنویسید