تعریف COD در تصفیه فاضلاب  

مواد شیمیایی قابل ترکیب با اکسیژن (هم چون مواد شیمیایی کاهنده) که وارد آب طبیعی می شوند به طور مشابه واکنش شیمیایی نشان می دهند. این نوع واکنش های شیمیایی باعث ایجاد نیاز شیمیایی به اکسیژن می شوند که COD نامیده می شود.
در نتیجه COD یک فاضلاب، پساب و یا آب آلوده، عبارت است از میزان اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون مواد قابل اکسیداسیون موجود در آن. مقدار COD معمولاً با استفاده از یک عامل اکسید کننده قوی در محیط اسیدی قابل اندازه گیری است. تعیین BOD با وجود ارزش فراوان به همراه دو نکته ضعف اساسی است:

1-   طولانی بودن مدت آزمایش

2-   امکان مسموم شدن میکروارگانیسم های مورد نظر در تماس با مواد آلوده در این مدت طولانی

 از این رو COD ارزش فراوانی پیدا می‌کند.


پارامتر COD فاضلاب:

نياز اكسيژن شيميايي،  مقدار ST-COD  آب همان گونه كه از طريق روش دي كرومات تعيين مي شود مي تواند به صورت تخميني از نياز اكسيژن تئوريكي به عنوان مثال مقدار كل اكسيژن مصرف شده در اكسيد اسيون شيميايي اجزا آلي موجود در آب به دست آيد .

 

موارد استفاده اندازه گیری BOD و COD:

تصفیه فاضلاب ها و پساب ها: فاضلاب يا گنداب ممكن است خانگي يا تركيبي از فاضلاب خانگي، فاضلاب صنعتي و كشاورزي نيز باشد. در اين بحث، بيش تر فاضلاب ناشي از فعاليت هاي خانگي، مورد نظر است.
اين فاضلاب، آبي است كه مواد زائد بدن انسان (مدفوع و ادرار) و فاضلاب حاصل از اقدامات بهداشتي مانند استحمام، شست و شوي لباس، پخت و پز و ديگر مصارف آشپزخانه را تشكيل مي دهد.
حجم فاضلاب توليدي در اجتماعات به موارد زير بستگي دارد :

1-   عادات فردي: هر چه ميزان مصرف آب مردم بيش تر باشد فاضلاب توليدي آن ها بيش تر خواهد شد.

2-   نوع شبكه جمع آوري فاضلاب (تركيبي يا مجزا): در نوع تركيبي حجم فاضلاب بيش تر خواهد شد.

3-   تغييرات فاضلاب در زمان

نظر خود را بنویسید