پروژه های چربیگیر

برخی پروژه های چربیگیر  انجام شده توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند:

1- بیمارستان رازی

razi hospital Degreasersچربیگیر بیمارستان رازی 2

razi hospital Degreasersچربیگیر بیمارستان رازی 3

razi hospital Degreasersچربیگیر بیمارستان رازی 4

razi hospital Degreasersچربیگیر بیمارستان رازی 5

razi hospital Degreasersچربیگیر بیمارستان رازی 6

2- پوکه معدنی محلات

 

3- تالار کشنی پارک ارم

چربیگیر تالار کشتی eram Degreasers1پارک ارم

چربیگیر تالار کشتی eram Degreasers3پارک ارم

چربیگیر تالار کشتی eram Degreasers4پارک ارم

چربیگیر تالار کشتی eram Degreasersپارک ارم2

4- سیمان خمسه

siman khamseh Degreasers چربیگیر سیمان خمسه1

siman khamseh Degreasers چربیگیر سیمان خمسه2

siman khamseh Degreasers چربیگیر سیمان خمسه3

4- هتل گچسر

gaghsar hotel Degreasers چربیگیر 2هتل گچسر watermark

gaghsar hotel Degreasers چربیگیر 3هتل گچسر watermark

gaghsar hotel Degreasers چربیگیر 4هتل گچسر watermark

gaghsar hotel Degreasers چربیگیر 5هتل گچسر watermark

gaghsar hotel Degreasers چربیگیر 1هتل گچسر watermark

photo 2019 05 04 20 41 22