شرکت پرتو کنترل هوشمند به عنوان شرکتی پویا در عرصه سیستم های تصفیه آب و فاضلاب  دارنده گواهینامه های متعددی به شرح ذیل می باشد.

  • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در زمینه آب از معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
  • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در زمینه تاسیسات و تجهیزات از معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
  • گواهینامه ISO 9001:2008
  • گواهینامه HSE
  • گواهینامه مسئولان شرکت در زمینه حفاظت فنی و بهداشت کار
  • گواهینامه سمتا