آشنایی با آشغالگیر میله ای

آشنایی با آشغالگیر میله ای

آشغالگیر میله ای دستگاهی است که برای انجام فرایند تصفیه فیزیکی آب و فاضلاب و به عنوان پیش تصفیه در تصفیه خانه ها فاضلاب و یا پکیج های تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند.

 آشغالگیر میله ای به گونه ای طراحی شده است که به آسانی مواد جامد بزرگ و کوچک که همراه با آب وارد  تصفیه خانه می شوند را جدا کرده و از ورود آن ها به واحدهای بعدی جلوگیری نماید. ورود انواع مختلف مواد جامد با اندازه های درشت و متوسط می تواند در عملکرد سایر بخش های تصفیه خانه اختلال ایجاد نماید و باعث کاهش بهره وری در تصفیه آب و فاضلاب شود. بسیاری از تجهیزات مورد استفاده در سیستم های تصفیه فاضلاب در برابر این مواد جامد آسیب پذیر بوده و به همین سبب حذف این مواد در ابتدای ورود آب به تصفیه خانه ها امری ضروری به شمار می آید. ورود آشغال و مواد جامد بزرگ به پمپ یا بخش هایی که برای اندازه گیری در نظر گرفته شده اند بسیار مخرب بوده و مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت.

Dirt stuck تولید آشغالگیر پروژه پالایشگاه فجر جم2 - آشنایی با آشغالگیر میله ای

خروجی تصفیه خانه فوق با BOD:16  و COD:24 و حذف نیترات و فسفات، حائز استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست جهت تخلیه به آبهای سطحی می باشد. تصفیه خانه فوق به صورت پیش ساخته و از نوع پکیج تصفیه فاضلاب می باشد.

فاضلاب پس از تصفیه کامل فیزیکی توسط دو دستگاه اشغالگیر میله ای دهانه درشت و دهانه ریز دستی، از یک دستگاه آشغالگیر مکانیکی اسکرو با چشمه ۲ میلیمتر عبور نموده، پس از واحد اندازه گیری جریان از نوع پارشال فلوم، وارد واحد چربیگیر-دانه گیر و نهایتاً مخزن متعادلساز می شود. سپس از آنجا توسط ایستگاه پمپاژ به پکیج تصفیه فاضلاب که شامل واحدهای آنوکسیک، هوادهی، زلالساز و گندزدایی می باشد، منتقل می شود.

تصفیه خانه فوق در دو فاز با فاطله زمانی ۴ ماه اجرا شده و هر فاز به طور تقریبی به مدت ۶ ماه به طول انجامیده است. تصفیه خانه فوق مطابق با استانداردهای روز دنیا محاسبه و طراحی و در مجموع طی مدت ۱۰ ماه اجرا شده است.

mannual bar screen 3 - آشنایی با آشغالگیر میله ای
Manual Bar Screen1 - آشنایی با آشغالگیر میله ای
mannual bar screen 2 - آشنایی با آشغالگیر میله ای
×
جهت دریافت مشاوره و انتخاب انواع تصفیه ساز ها