سیستم تصفیه فاضلاب Moving Bed Biofilm Reactor) MBBR) از جمله سیستم های رشد چسبیده است که مبنای آن هضم هوازی فاضلاب خام است.
در این روش در بخش هوادهی به فاضلاب خام ورودی به طور مداوم اکسیژن منتقل می شود و لجن فعال حاصل از واکنش های بیوشیمیایی در بخش ته نشینی رسوب می کند. در انتهای فرآیند، در واحد کلرزنی به منظور ضد عفونی کردن فاضلاب تصفیه شده، محلول کلر تزریق می شود.
در سیستم تصفیه فاضلاب MBBR از آکنه هایی تخت عناوین مدیا یا پکینگ (Packing) استفاده می شود که باعث افزایش سطح تماس هوا با فاضلاب و نهایتا کاهش چشمگیر حجم واحد هوادهی می گردد. پکینگ مدیا که دارای انواع مختلف بوده و با توجه به محاسبات طراحی و بر مبنای سطح ویژه مؤثر انتخاب می گردد، به صورت معلق در مخزن هوادهی شناور می باشند.

بیوفیلم یا لایه میکروبی، بر روی آکنه های غوطه ور رشد کرده و به این ترتیب توده بیولوژیکی شناور در محیط فاضلاب که نقش تجزیه کننده مواد آلی را به عهده دارند را افزایش می دهند.

باید دقت شود که در این روش جهت جلوگیری از خروج مدیای معلق از تصفیه خانه، از تله مدیا  (Media Trap ) استفاده شود. طراحی مدیا ترپ به گونه ای باید باشد که سرعت خروج فاضلاب از تصفیه خانه را کند نکند و باعث سر ریز فاضلاب از واحد های تصفیه خانه نشود.

در انتخاب پکینگ مدیا علاوه بر سطح ویژه آن، جنس مدیا نیز بسیار حائز اهمیت می باشد. پکینگ مدیایی که دارای سطح صاف و صیقلی باشد، مانع از چسبیدن بیوفیلم بر روی خود شده و عملا فرآیند تصفیه را با اختلال جدی مواجه می نماید. همچنین مبنای تهیه ی مدیا با توجه به محاسبات فرآیندی، حجم پکینگها بر حسب متر مکعب می باشد، نه وزن آن.  وزن پکینگها تنها نشان دهنده بخشی از کیفیت بوده و نه باید خیلی سبک و نه خیلی سنگین باشند. انتخاب اشتباه پکینگ، می تواند راندمان تصفیه خانه را با مشکل جدی مواجه کند .

تصفیه فاضلاب 1 - تصفیه فاضلاب با مدیای معلق – روش MBBR

این روش جهت حذف BOD،COD و نیتروژن بسیار مطلوب است.

از مزایای تصفیه فاضلاب به روش MBBR می تواند به موارد زیر اشاره نمود :

شوک پذیری بیش تر نسبت به بار آلی و هیدرولیکی ورودی
کاهش فضای مورد نیاز برای تصفیه خانه و در نتیجه کاهش هزینه های ساخت تصفیه خانه
تولید لجن کم تر و عدم نیاز به برگشت لجن
کیفیت بهتر پساب خروجی
راهبری و نگهداری آسان

شرکت پرتو کنترل هوشمند با تکیه بر دانش و مهارت متخصصان خود، تصفیه خانه های زیادی را با این روش با موفقیت اجرا نموده است که از جمله آن می توان به تصفیه خانه فاضلاب شهر گندمان واقع در استان چهار محال و بختیاری با ظرفیت ۱۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز ( در سال ۹۸) و تصفیه خانه بیمارستان طالقانی شهرستان تربت جام به ظرفیت ۳۰ متر مکعب در شبانه روز (در سال ۹۷) اشاره نمود.

تصفیه فاضلاب 2 - تصفیه فاضلاب با مدیای معلق – روش MBBR