گواهی نامه ها و استاندارد های بهترین و مجرب ترین کارشناسان فنی شرکت پرتو کنترل هوشمند در طراحی اختصاصی انواع تصفیه پسماند، تولید دستگاه تصفیه آب و اجرای پروژه  های تصفیه خانه

[fancytext animation=”typed” font_max=”20″ font_min=”16″ text1=”شرکت پرتو کنترل هوشمند به عنوان شرکتی پویا در عرصه سیستم های تصفیه آب و فاضلاب”]
[infolist arrow=”style-1″]

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در زمینه آب از معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در زمینه تاسیسات و تجهیزات از معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
گواهینامه ISO 9001:2008
گواهینامه HSE
گواهینامه مسئولان شرکت در زمینه حفاظت فنی و بهداشت کار
گواهینامه سمتا

[/infolist]

گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی
گواهینامه hse
گواهینامه iso 9001;2008
گواهینامه ثبت اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده