پروژه پکیج تصفیه فاضلاب شهر گندمان

تحویل فیزیکی پکیج ها و تجهیزات:

پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر گندمان در دو مدول، هر یک به ظرفیت 500 متر مکعب در شبانه روز در حال اجرا می باشد.

کارفرمای پروژه شرکت آب و فاضلاب چهار محال و بختیاری و مشاور پروژه شرکت مهندسین مشاور طرح افرا می باشد.

فاضلاب به هنگام عبور از کانال احداث شده، توسط آشغالگیرهای دستی و مکانیکی تصفیه فیزیکی شده و پس از اندازه گیری دبی توسط دستگاه پارشال فلوم، وارد قسمت دانه گیری و سپس مخزن متعادل ساز بتنی می گردد.

پس از آن به پکیج تصفیه فاضلاب، پمپاژ  شده و مراحل تصفیه طی می شود. این تصفیه خانه به روش MBBR طراحی و اجرا گردیده است.

همچنین ساختمان نگهداری تجهیزات شامل بلوئر،تابلو برق، پمپهای ضد کف و کلرزنی نیز نیز توسط این شرکت احداث گردیده است. تصفیه خانه فوق به مدت یک سال توسط این شرکت راهبری می گردد.

در ذیل، عکس هایی ار مراحل مختلف کار را می توانید مشاهده نمایید: