تعاریف و اصطلاحات مورد استفاده در سامانه های آنالایزر آنلاین

آنالایزر آنلاین از جمله ابزاری است که برای بررسی وضعیت آلاینده های محیطی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. هماهنگی و یکپارچگی در گزینش فنی و همچنین پایش و بررسی آنلاین این موارد موجب شده تا استاندارد هایی برای تعاریف اصلی و اولیه پارامترهای اثر گذار در نتایج حاصل از آنالایزر آنلاین تدوین گردد. ویژگی مهم این استاندارد ها تفکیک آن ها بر اساس فرایند ها و انواع خدماتی است که در واحد های صنعتی و یا واحد های غیر صنعتی ارائه می گردد.

با توجه به اهمیت توجه به این استاندارد ها لازم به ذکر است که افرادی که در نظر دارندسامانه های آنالایزر آنلاینرا تهیه نمایند باید انتخاب خود را بر اساس این استاندارد ها انجام دهند تا بتوانند نتایج مورد تائیدی را دریافت نمایند.

سامانه های آنالایزر آنلاین

 

مهم ترین اصطلاحاتی که در سامانه های آنالایزر آنلاین مورد استفاده قرار می گیرد؟

 

هنگامی که استاندارد های مربوط به سامانه های آنالایزر آنلاین را مورد بررسی قرار می دهیم با برخی اصطلاحات رو به رو خواهیم شد که دانستن معانی آن ها می تواند نقش مهمی در درک بهتر این استانداردها داشته باشد. برخی از این اصطلاحات را به اختصار توضیح خواهیم داد اما برای بررسی تکمیلی موارد ذکر شده لازم است به فایل استاندارد تدوین شده برای سامانه های آنالایزر آنلاین مراجعه گردد.

آنالایزر آنلاین

 

واحد های مشمول: کلیه واحد هایی که بر اساس قوانین و مقررات ملزم به استفاده از سامانه های آنالایزر آنلاین هستند. این واحد ها دارای ویژگی ها و شرایط مشخصی هستند که آشنایی با آن ها برای صاحبان صنایع گوناگون بسیار مهم خواهد بود.

سامانه های پایش لحظه ای و برخط: سامانه های آنالایزر آنلاین در واقع دستگاه هایی هستند که به حس گر هایی مجهز شده اند و می توانند در دوره های زمانی قابل تنظیم نتایج آنالیز داده های به نمایش بگذارند. در این سامانه ها نمونه گیری و آنالیز داده ها انجام شده و نتایج مورد بررسی قرار می گیرد.

دیتا لاگر: سخت افزاری برای ذخیره داده و ارسال آن ها به مراکز مورد نظر

پارامتر های مشمول: پارامتر هایی که توسط سامانه های آنالایزر آنلاین مطابق با فرایند های مجموعه مورد نظر مورد پایش قرار می گیرد.

احتراق: اکسیداسیون مواد به صورت سریع که در نهایت منجر به تولید انرژی بالایی می گردد. که به دو دسته احتراق مستقیم (ارتباط مستقیم شعله و مواد موجود در محفظه احتراق) و غیر مستقیم (عدم ارتباط شعله و مواد موجود در محفظه احتراق) تقسیم می شود.

دودکش: مسیری برای خروج گاز های حاصل از احتراق که از فلز با مصالح ساختمانی ساخته شده است.

محدوده تاثیر گذاری: محدوده ای که نصب سامانه های سامانه های آنالایزر آنلاین در آن الزامی می باشد.

حس گر: سنسور های مربوط به سامانه های آنالایزر آنلاین هستند که می تواند کمیت های فیزیکی مورد نظر را به کمیت های آنالوگ یا دیجیتال تبدیل کنند.

آنالایزر: سخت افزاری برای تبدیل سیگنال های الکتریکی به کمیت های فیزیکی

حدود مجاز: استانداردی برای حد مجاز آلاینده های هوا و فاضلاب

فلومتری: فرایندی است که طی آن حجم سیال در حال عبور بر اساس واحد زمان اندازه گیری می شود و می تواند شامل فلومتر های توربینی، الکترو مغناطیسی، امواج ماوراي صوت، راداري باشد.

 

انواع روش های نصب برای سامانه های آنالایزر آنلاین

 

روش های مختلفی برای نصب سامانه های آنالایزر آنلاین وجود دارد:

سامانه استخراجی یا Extractive systems

در این روش نصب نمونه ها با استفاده از مکش پمپ استخراج شده و در مسیر لوله های مرتبط با آنالایزر جریان یافته و آنالیز می گردد.

سامانه سرد خشک یا Cold dry systems

این روش ویژه گاز دودکش بوده و به گونه ای است که نمونه ابتدا رطوبت خود را از دست داده، سرد می شود و سپس آنالیز می گردد.

سامانه داغ مرطوب Hot wet systems

این روش نیز برای گاز دودکش است که بر خلاف روش قبلی نمونه حاوی رطوبت و گرما خواهد بود.

سامانه رقیق سازی Dilution systems

این روش همانند دو روش قبلی برای گاز دودکش بوده که در آن نمونه با گازی خنثی مخلوط شده و پس از کاهش گاز های آلاینده برای آنالیز می رود. لازم به ذکر است میزان رقیق سازی در معادلات مربوط به نتایج لحاظ می گردد. ویژگی مهم این روش این است که از خوردگی تجهیزات جلوگیری می کند.

سامانه در محل In – Situ

در این روش نصب حس گر یا آنالایزر به طور مستقیم در محلی که پایش انجام می شود قرار داده می شود به صورت لحظه ای اطلاعات را دریافت می کند.

گزینش سامانه های آنالایزر آنلاین بر اساس برخی از معیار های فنی

برای آن که ارزیابی های فنی در زمان تهیه سامانه های آنالایزر آنلاین به صورت یکپارچه صورت بگیر لازم است معیار های مشخصی برای این کار در نظر گرفته شود. این معیار ها می توانند در قالب ملاحظات فنی عمومی و اختصاصی مورد بررسی قرار گیرد. ملاحظات فنی عمومی مواردی هستند که پایداری و مقاومت سامانه های آنالایزر آنلاین، قابلیت های اندازه گیری آن ها، حد تشخیص و دقت در سامانه های آنالایزر آنلاین، امکان کالیبراسیون، تعیین دامنه دمایی کارکرد، تکنیک های نصب، سیستم های اعلام خطا یا هشدار، امکان خود اظهاری سامانه، محل نصب، بازه زمانی کالیبراسیون را مشخص می نمایند. محدوده اطلاعات مربوطه به ملاحظات فنی عمومی تنها به این موارد خلاصه نشده و در آن می توان الزاماتی نظیر برچسب های فنی و کالیبراسیون، تامین برق اضطراری، امکان نمونه برداری غیر لحظه ای، تامین راه های دسترسی به محل سامانه های آنالایزر آنلاین و نظارت بصري بر سامانه های آنالایزر آنلاین را نیز مشاهده نمود.

در کنار ملاحظات فنی عمومی همان گونه که اشاره گردید ملاحظات فنی اختصاصی نیز وجود دارد که توجه به آن ها برای تهیه سامانه های آنالایزر آنلاین ضروری تلقی می گردد. ملاحظات فنی اختصاصی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

ملاحظات مربوط به آلودگی های منابع آبی (خروجی های فاضلاب و پساب ها)

در این بخش می توان اطلاعاتی در خصوص انواع روش های نصب را مشاهده نمود. روش های مختلفی مانند روش غوطه وری یا غرقابی، روش استخراجی و سایر روش ها می تواند در شرایط مختلفی مورد استفاده قرار گیرد.

پس از تعیین روش نصب نوبت به الزامات  اصلی در زمان نصب می رسد. هر کدام از روش ها با توجه به ویژگی هایی که دارند الزامات گوناگونی خواهند داشت که رعایت آن ها در زمان نصب علاوه بر حفظ هماهنگی و یکپارچگی بر مبنای استاندارد ها می تواند نقش مهمی در عملکرد بهتر سامانه های آنالایزر آنلاین داشته باشد.

موارد دیگری که در این بخش به آن ها اشاره می گردد مواردی در خصوص جنس های بدنه حس گر ها و موارد و الزامات ایمنی مربوط به آن ها است که رعایت آن ها برای عملکرد بهتر سامانه های آنالایزر آنلاین ضروری خواهد بود.

هنگامی که سامانه های آنالایزر آنلاین برای جمع آوری اطلاعات در خصوص آلودگی ها مورد استفاده قرار می گیرد باید توجه ویژه ای به فلومتر های موجود در سیستم نمایید. الزامات فلومتر ها در شرایط مختلف محیطی و روش های سنجش فلو در این شرایط نیز در آن مطرح شده است. شرایط مختلفی که فلو سنجی در آن صورت می گیرد شامل لوله هاي همیشه پر با مایعات همگن، لوله هاي با وضعیت نامشخص از نظر پر یا خالی بودن، کانال هاي رو باز يا رو بسته و رودخانه ها می باشد و می توان سنجش فلو را با روش های الکترو مغناطیسی، امواج ماورای صوت از نوع گیره آنلاین، فلو سنجي از نوع راداري و غير تماسي و … مورد بررسی قرار داد.

ملاحظات مربوط به آلودگی های هوا (گاز های خارج شده از دودکش ها)

 

ملاحظات مربوط به آلاینده های خارج شده از دودکش ها در دو بخش اصلی مورد بررسی قرار می گیرند. اولین موضوع در خصوص پایش ذرات است و موضوع دوم پایش گاز های خروجی می باشد. بر اساس قوانین و مقررات و استاندارد های مشخص شده سامانه های آنالایزر آنلاین دارای بخش ها مشخصی هستند. این بخش ها شامل سامانه نمونه گیری، ثبت اطلاعات  و آنالایزر ذرات یا گاز ها هستند. یک سامانه استاندارد سامانه ای است که در آن می توان پارامتر های اندازه گیری شده را به نمایش گذاشت و همچنین امکان تعریف سیگنال های مهم برای آلارم ها فراهم باشد.

در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری در خصوص استاندارد های مورد نیاز برای تهیه سامانه های آنالایزر آنلاین دارید می توانید از خدمات شرکت پرتو کنترل در این خصوص بهره مند شوید. کارشناسان این مجموعه آمادگی انجام مشاوره و تامین نیاز متقاضیان در این زمینه را دارند.

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • آخرین مطالب

  • تصفیه آب شهری در مناطق روستاییروش بیولوژیکی تصفیه …
   در این روش ها تصفیه فاضلاب به صورت هوازی مورد بحث قرار دارد که به صورت کلی تصفیه ...
  • تصفیه فاضلاب با پکین…
   این روش تصفیه فاضلاب، ترکیبی از دو فرآیند لجن فعال و فرآیند  MBBR  است. به همین دلیل ...
  • اهمیت تصفیه آب و فاض…
   اهمیت تصفیه آب و فاضلاب در اجتماعات کم جمعیت مانند روستاها و ده ها از بحث تصفیه فاضلاب در ...
  • پکیج تصفیه فاضلابآشنایی با پکیج تصفیه…
   طراحی و اجرای پکیج تصفیه فاضلاب دارای تاریخچه ای مربوط به قرن نوزدهم میلادی است. در واقع ...
  • تصفیه فاضلاب به روش …
   تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال متعارف یکی از پرکاربردترین روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب ...
 • دسته‌ها

 • به بالای صفحه بردن