نمونه پروژه های شرکت پرتو کنترل هوشمند شامل طراحی ، خرید و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلاب و تجهیزات مرتبط با آن ، تامین و نصب تجهیزات کنترل کیفی و پایش آنلاین ، طراحی و ساخت انواع فیلتر ، تجهیزات کلر زنی و سایر تجهیزات مرتبط

[spacing desktop_height=”56″ mobile_height=”46″ smobile_height=”46″][contentbox padding=”0px 42px 0px 42px” mobile_padding=”0px 15px 0px 15px”][portfoliogrid showcase=”style-2″ image_crop=”square” gapv=”22″ gaph=”22″ box_shadow=”yes” items=”100″ show_filter=”false”][/contentbox][spacing desktop_height=”90″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″]