نمونه پروژه های شرکت پرتو کنترل هوشمند شامل طراحی ، خرید و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلاب و تجهیزات مرتبط با آن ، تامین و نصب تجهیزات کنترل کیفی و پایش آنلاین ، طراحی و ساخت انواع فیلتر ، تجهیزات کلر زنی و سایر تجهیزات مرتبط

× مشاوره آنلاین