دریچه کشویی3 - پروژه دریچه آب بند
دریچه کشوییSliding valve scaled e1592034563850 - پروژه دریچه آب بند

پروژه دریچه آب بند طراحی سیستم تصفیه آب و فاضلاب شهری و اجرای پروژه فیلترینگ پسماند صنعتی و فاضلاب خانگی توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند:

پروژه دریچه کشویی پوکه سازی اراک اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

دریچه کشویی3 400x500 - پروژه دریچه آب بند
دریچه کشوییSliding valve scaled e1592034563850 500x500 - پروژه دریچه آب بند

پروژه دریچه کشویی آب و فاضلاب شهر کرد اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه دریچه کشویی تصفیه خانه گندمان اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه دریچه کشویی مس سرچشمه اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه دریچه کشویی سازمان منطقه آزاد ارس اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه دریچه کشویی بندر آبادان اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه دریچه کشویی بیمارستان چناران اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

اطلاعات پروژه
موضوع پروژه

دریچه آب بند

اجرا شده

7 پروژه

× مشاوره آنلاین