خطرات برق در یک محیط کاری

زمانی که افراد کارگر در یک محیط کاری و شغلی خود و در زمان کارکردن با برق با خطرات آن اشنا باشند می توانند به صورت ایمن کار کنند و در زمان مواجه شدن با مشکلی، آن را شناسایی و کنترل نمایند. ولی اگر کارگران اطلاعات کافی و آموزش مناسبی ندیده باشند و تجربه درستی نداشته باشند و از خطرات کار با برق آشنا نباشند، این امر موجب اتفاقات ناگوار و حتی مرگ افراد می شود. البته که صنعت ساخت و ساز بیشتر دچار هم چنین خطرات الکتریکی می شوند

اکثر این اتفاقات به علت تماس مستقیم کارگر با خط های برق در قسمت بالای سر و به علت تماس با اشیاء فلزی دستی و ابزارها می باشد

مهندسین برق و افراد کارگر در قسمت خطوط سربار، بیشتر در معرض خطرات الکتریکی می باشند و کارهایی که آن ها را بیشتر در معرض خطر قرار می دهد مانند زمان نصب و تعمیر برق، آزمایش وسایل و تجهیزات و یا در زمان بازدید و نگهداری اتفاق می افتد . البته که فرد کارمند در قسمت اداری هم به طور غیر مستقیم با برق سر و کار دارند و در معرض خطر برق الکتریکی می باشند

یکی از مهم ترین خطرها در اماکن عمومی و ساختمان ها، برق است و شناختن خطرات الکتریکی و با افزایش آگاهی خود از خطرات برق و آشنایی با میزان و مدل آسیب رساندن ، به افراد کارگر بسیار کمک کننده می باشد

خطرات تهدید کننده برق برای کارگران

سیم بالای سر افراد کارگر

از آنجایی که سیم های برق دارای ولتاژ بالایی می باشند و قادر هستند که ایجاد سوختگی و برق گرفتگی در افراد مشغول به کار در نزدیک سیم کنند .در این مواقع حتماً بررسی های لازم از نبود جریان در زیر خطوط برق را انجام دهید  و گذاشتن علائم و موانع ایمنی بسیار با اهمیت برای جلوگیری از این خطرات می باشد

استفاده نکردن از ابزار و تجهیزات آسیب دیده

استفاده از ابزار و تجهیزات آسیب دیده بسیار خطرناک می باشد. از ابزاری استفاده کنید که سالم باشند .وجود ترک و سائیدگی و بریدگی در کابل ، خطراتی را به دنبال دارد و در صورت مشکل در ابزارها ، آن را تعمیر و یا یک ابزار جدید جایگزین آن کنید

استفادۀ چند منظوره از یک پریز و مدار سیم کشی نامناسب

استفاده کردن از سیم با اندازۀ نامناسب برای جریان ها می تواند موجب گرم شدن زیاد آن و هم چنین آتش سوزی ایجاد کند . استفاده از سیم مناسب برای انجام کار، ایمنی مناسبی را ایجاد می کند. از سیم با بایر درست طراحی شده برای انجام کارهای سنگین استفاده نمائید و از یک پریز برق بیشتر از حد بار آن استفاده نکنید و از یک مدار شکن درست استفاده نمائید و یک بررسی دقیق از خطرات آتش سوزی در قسمت سیم کشی های نامناسب و مدارها به طور مرتب انجام دهید

قرار ندادن قطعات الکتریکی در نور

قطعاتی که در معرض نور هستند مانند روشنایی موقت ، واحدهای برق باز ، قطعات با عایق های جدا شده بر روی سیم پیچ ، که اگر این مواد را ایمن نکنیم باعث ایجاد شوک و سوختگی می شود . لازم است آن ها را همیشه مورد بررسی قرار دهیم که در معرض مستقیم نور قرار نگیرد و یا در صورت مشکل آن ها را تعمیر کنیم

زمین نامناسب

پایه گذاری نادرست ابزارها و تجهیزات برقی یکی از رایج ترین مشکلات الکتریکی می باشد . زمین مناسب ولتاژهای ناخواسته را مهار می کند و خطر برق گرفتگی را کم می نماید

عایق آسیب دیده

استفاده از یک عایق ناقص و آسیب دیده یک خطر بزرگ می باشد .از آسیب های عایق بندی باخبر باشید و سریعاً آن را اعلام کنید و برای تعویض عایق آسیب دیده  تمام منابع برق را خاموش نمائند و آن را هرگز با نوار الکتریکی نپوشانید

محیط مرطوب و نم دار

در محیط های مرطوب هرگز با وسایل الکتریکی کار نکنید .آب جریان الکتریسیته را به راحتی از خود عبور می دهد .حال اگر عایق دچار آسیب شده باشد، این خطرات افزایش پیدا می کند .از یک برق کار ماهر برای بررسی تجهیزات الکتریکی، قبل از مرطوب شدن آن ها کمک بگیرید

همچنین خطراتی در زمینه بروز حوادث در مشاغل اداری بر اثر سیم کشی و اتصالات برق هست که باید به آن ها هم توجه شود

و در آخر مطلب ، آگاهی داشتن از محدودیت ها و استفاده از روش های ایمنی خطر برق گرفتگی و مرگ را کمتر می کند