فرماندار شهرستان تربت جام از پروژه جمع آوری شبکه فاضلاب این شهر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی امور آب و فاضلاب تربت جام مرتضی حمیدی در بازدید از خط ۱۷۰۰ متری جمع آوری فاضلاب حدفاصل کمربندی خلیج فارس و محور رحمت آباد که بخشی از پروژه جمع آوری شبکه فاضلاب تربت جام می باشد و با اعتبار ۱۶هزار و۲۰۰ میلیون ریال به قطر ۸۰۰ میلی متر در حال اجراست، بر تکمیل پروژه فاضلاب این شهر تأکید و از آبفای استان در جهت شروع عملیات شبکه فاضلابو هم چنین تأمین آب کمی و کیفی شهروندان تقدیر کرد.

مدیر امور آبفای تربت جام هم در گزارشی اعلام کرد: پروژه فاضلاب شهر تربت جام از سال ۸۹  در قالب اجرای  ۲۱۵ کیلومتر شبکه و یک باب تصفیه خانه به ظرفیت ۳۰ هزار متر مکعب در شبانه روز کلید خورد .

به گفته رضا صباغ تاکنون ۲۵ کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب تربت جام اجرا شده است.

وی نقش مهم و مؤثر شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب را در حفظ محیط زیست به  ویژه سفره های زیرزمینی به عنوان منبع تأمین آب شرب شهروندان را خاطر نشان کرد و خواستار همکاری همه جانبه مسئولان به ویژه نمایندگان شهرستان در پیگیری تأمین اعتبار مورد نیاز اجرای کامل پروژه فاضلاب این شهر شد.