افتتاح تصفیه خانه فاضلاب شهر گندمان به ظرفیت ۱۰۰۰ متر مکعب به دست وزیر محترم نیرو جناب آقای دکتر اردکانیان
شرکت پرتو کنترل هوشمند تصفیه خانه فاضلاب شهر گندمان را در دو مدول ۵۰۰ متر مکعبی و به روش MBBR با هزینه ای بالغ بر ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، طراحی و اجرا نموده است. تصفیه خانه گندمان از آن جهت که در مجاورت تالاب گندمان بنا شده است، یکی از استراتژیک ترین تصفیه خانه های استان چهار محال و بختیاری به حساب می آید.

DSC9392 - افتتاح تصفیه خانه فاضلاب شهر گندمان

خروجی تصفیه خانه فوق با BOD:16  و COD:24 و حذف نیترات و فسفات، حائز استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست جهت تخلیه به آبهای سطحی می باشد. تصفیه خانه فوق به صورت پیش ساخته و از نوع پکیج تصفیه فاضلاب می باشد.

فاضلاب پس از تصفیه کامل فیزیکی توسط دو دستگاه اشغالگیر میله ای دهانه درشت و دهانه ریز دستی، از یک دستگاه آشغالگیر مکانیکی اسکرو با چشمه ۲ میلیمتر عبور نموده، پس از واحد اندازه گیری جریان از نوع پارشال فلوم، وارد واحد چربیگیر-دانه گیر و نهایتاً مخزن متعادلساز می شود. سپس از آنجا توسط ایستگاه پمپاژ به پکیج تصفیه فاضلاب که شامل واحدهای آنوکسیک، هوادهی، زلالساز و گندزدایی می باشد، منتقل می شود.

تصفیه خانه فوق در دو فاز با فاصله زمانی ۴ ماه اجرا شده و هر فاز به طور تقریبی به مدت ۶ ماه به طول انجامیده است. تصفیه خانه فوق مطابق با استانداردهای روز دنیا محاسبه و طراحی و در مجموع طی مدت ۱۰ ماه اجرا شده است.

DSC9457 500x500 - افتتاح تصفیه خانه فاضلاب شهر گندمان
DSC9442 500x500 - افتتاح تصفیه خانه فاضلاب شهر گندمان
DSC9424 500x500 - افتتاح تصفیه خانه فاضلاب شهر گندمان
DSC9583 500x400 - افتتاح تصفیه خانه فاضلاب شهر گندمان
DSC9560 500x400 - افتتاح تصفیه خانه فاضلاب شهر گندمان
DSC9475 500x500 - افتتاح تصفیه خانه فاضلاب شهر گندمان
DSC9330 e1593854245558 500x500 - افتتاح تصفیه خانه فاضلاب شهر گندمان
package2 scaled 1 500x500 - افتتاح تصفیه خانه فاضلاب شهر گندمان
DSC9646 500x400 - افتتاح تصفیه خانه فاضلاب شهر گندمان