معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفای کشور در بازدید از پروژه آب شیرین کن شهر بندرعباس، از افتتاح فاز اول این پروژه با حضور معاون اول رییس جمهور در آینده نزدیک خبر داد.

سید حمیدرضا کشفی گفت: هم اکنون فاز اول آب شیرین کن بندرعباس با ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب در شبانه روز در حال تولید بوده و مراحل بهره برداری آزمایشی را طی می کند.

وی افزود : آب تولیدی با کیفیت مطلوب در حال توزیع در شبکه آب شهر بندرعباس است.

به گفته کشفی، استراتژی جدید آبفا استفاده حداکثری از منابع آبی غیرمتعارف و شیرین سازی بوده تا کمترین فشار به آب های سطحی و زیرسطحی خصوصاً دشت های میناب و شمیل و نیان وارد شود.