مخازن بتنی آب و فاضلاب

یکی از مهم ترین تأسیسات مورد استفاده در سیستم های تصفیه آب و فاضلاب هستند که تقریباً تمامی سازه های موجود در تصفیه خانه های بزرگ را مخازن بتنی تشکیل می دهند. وجود ملاحظات غیرسازه ای مربوط به کاربرد این مخزن در سیستم های تصفیه مانند خوردگی، آب بندی، پایداری شیمیایی و دوام باعث شده است که ساخت این دستگاه برای کاربرد در صنعت آب و فاضلاب به تخصصی ویژه در طراحی و اجرا تبدیل شود. به عنوان اولین گام در اجرای مخزن بتنی، طراحی، نقش بسیار مهمی را در کارایی، ایمنی، دوام و ملاحظات اقتصادی دارد. چنان چه طراحی این مخزن به درستی انجام نشده باشد، یا ایمنی و دوام آن به خطر می افتد و یا این که صرف هزینه های اضافی باعث اتلاف منابع مالی می شود. دانش فنی و استفاده از آیین نامه های معتبر طراحی، بهترین ابزار برای انجام طراحی دقیق و حرفه ای مخازن بتنی است.

انواع مخازن بتنی :

مخازن بتنی به دو صورت پیش ساخته Prefabricated و  غیر آماده Non-ready  موجود است.

مهم ترین کاربرد مخزن بتنی :

تصفیه خانه های آب و فاضلاب

مخازن ذخیره آب

مخازن متعادل ساز

سپتیک های بی هوازی فاضلاب

مخزن بتنی آب

مخزن بتنی فاضلاب

مخزن بتنی مدفون

مخزن بتنی نفت

مخزن بتنی سوختی

مراحل طراحی مخزن بتنی :

طراحی اولیه براساس فرآیند و معماری مخزن بتنی

مدل سازی مخزن بتنی در نرم افزار تحلیل سازه ای

بارگذاری و اعمال ترکیبات بار استاندارد

تحلیل و تعیین نیروها و تنش های وارده به مخزن بتنی

طراحی سازه ای براساس تحلیل انجام گرفته

تهیه نقشه اجرایی مخزن بتنی

شرکت پرتو کنترل هوشمند با حضور افراد متخصص در طراحی، ساخت، اجرا، نصب و راه اندازی سال هاست که به ساخت مخازن بتنی پرداخته و تجارب بی شماری در این صنعت کسب نموده است. جهت مشاوره و ارتباط با همکاران ما تماس حاصل فرمائید.

×
جهت دریافت مشاوره و انتخاب انواع تصفیه ساز ها