چربی گیر API

چربي گير API (American Petroleum Institute) يكي از مراحل تصفيه ي فاضلاب در تصفيه خانه ها به شمار مي رود. وظيفه ي اصلي يك پكيج چربي گير API كه به درستي طراحي شده، حذف بيشتر روغن نامحلول و مواد معلق از فاضلاب قبل از ورود به مراحل بعدي تصفيه ي فاضلاب مي باشد. در بسياري از صنايع سعي كرده اند تا فن آوري هاي ديگري را به عنوان جايگزين چربي گير API استفاده كنند اما بيشتر صنايع در نهايت چربي گير API را به عنوان فناوري مناسب براي چربي گيري صنعتي انتخاب كرده اند. روش هاي چربي گير DAF (Dissolved air flotation) و چربي گيرCPI  (Corrugated plate interceptor)  از ديگر  روش هاي چربي گيري در تصفيه ي فاضلاب به شمار مي روند و قيمت چربي گير فاضلاب با توجه به طراحي و ساخت آن تعيين مي شود.

فاضلاب یک تصفیه خانه ممکن است به سه شکل روغن داشته باشد و هر سه شکل ممکن است در یک جریان فاضلاب وجود داشته باشد.

سه شکل روغن موجود در فاضلاب عبارتند از:

روغن آزاد

روغن امولیسیون شده

روغن محلول

به دلیل نیروی شناوری یک لایه روغن در بالای آب تشکیل می شود. به این ترتیب جداسازی این روغن در چربی گیر API به آسانی انجام می شود.

روغن آزاد را می توان با اثر جاذبه، همان چیزی که چربی گیر API بر اساس آن طراحی شده، جدا کرد. روغن امولیسیون شده به دلیل غالب بودن نیروهای بین ذرات بر نیروهای شناوری با این شیوه قابل جدا شدن نیستند. برای حذف روغن امولیسیون شده به افزودن مواد شیمیایی نیاز است و روغن محلول را نمی توان از طریق جاذبه از بین برد. حذف روغن محلول نیاز به تصفیه ی بیولوژیکی دارد.

هنگامی که حذف روغن از طریق API کافی نیست، یک واحد ثانویه قرار می دهند، مانند شناورسازی گاز یا شناورسازی هوا یا نیتروژن محلول تا به طور قابل توجهی چربی گیری فاضلاب انجام شود.

قانون استوکس

چربی گیر API یک دستگاه تفکیک گرانش است که بر اساس قانون استوکس کار می کند. به این ترتیب که افزایش سرعت یک ذره را بر اساس چگالی و سایز ذره تعریف می کند. به طور معمول، تفاوت بین وزن مخصوص روغن جدا شده و آب بسیار نزدیک تر از وزن مخصوص مواد معلق و آب است. بنابراین، طراحی این نوع از سیستم چربی گیر فاضلاب بر اساس اختلاف وزن مخصوص روغن و فاضلاب انجام می شود. اگر این معیار طراحی رعایت شود، اکثر مواد جامد معلق ته نشین می شوند. پس از حذف روغن و مواد جامد معلق، فاضلاب به مراحل دیگر تصفیه خانه منتقل می گردد.

عوامل موثر بر عملکرد چربی گیر API

عوامل کلیدی موثر بر عملکرد چربی گیر API شامل دمای آب، سرعت افقی، چگالی و اندازه ی قطرات روغن و مقدار و مشخصات ذرات جامد معلق است. چربی گیر API برای حذف قطرات روغن با قطرهایی به اندازه ی ۱۵۰ میکرون طراحی شده اند. علاوه بر این، چربی گیر API برای حفظ جریان آرام طراحی می شود. در بیشتر موارد، چربی گیر API روغن آزاد و ذرات معلق جامد تا غلظت ۵۰ الی ۲۰۰ میلی گرم در لیتر را از بین می برد و تا حدود باعث حذف سایر آلاینده ها، از جمله COD و TSS نیز می گردد. حذف عمده ی روغن های آزاد، گریس ها و مواد جامد معلق از فاضلاب باعث کاهش بار اضافی و سایر مشکلات در فرآیند تصفیه می شود.

معیارهای طراحی چربی گیر API

برخی از مهم ترین معیارهای طراحی چربی گیر API به شرح زیر است:

نسبت طول به عرض: برای همه ی طراحی های چربی گیر API حداقل نسبت طول به عرض ۵ به ۱ توصیه می شود.

نسبت عمق به عرض: حداقل نسبت عمق به عرض ۳/۰ تا ۵/۰ توصیه می شود تا واحدهای جداسازی بیش از حد عمیق نباشند و مدت زمانی که طول می کشد ذرات به سطح بروند، به حداقل برسد.

حداکثر عرض و عمق کانال: حداکثر عرض کانال سیستم API، ۶ متر است. حداکثر عمق ۵/۲ متر است.

سرعت افقی: ثابت شده است که حفظ سرعت افقی تا ۹/۰ متر در دقیقه، تلاطم و اثر آن را در تداخل و جداسازی روغن از فاضلاب به حداقل می رساند. یکی از پارامترهای کلیدی برای عملکرد چربی گیر API سرعت افقی است. سرعت افقی نباید بیش از ۹/۰ متر در دقیقه باشد. اگرچه برخی از چربی گیرها ممکن است بتوانند با سرعت بالاتر کار کنند، ۹/۰ متر در دقیقه به عنوان حد بالای توصیه شده برای جدا کننده های روغن و آب تصفیه خانه های معمولی انتخاب شده است.

توزیع ورودی: برای به حداقل رساندن تاثیر سرعت بالا در ورود فاضلاب به چربی گیر API،  تعبیه ی بافل هایی برای پخش جریان های نفوذی در عرض و عمق چربی گیر API توصیه می شوند.

اندازه ذرات روغن: اندازه ی ذرات روغن در فاضلاب بیشتر تصفیه خانه ها ۱۵۰ میکرون یا بیشتر هستند. بنابراین، استانداردهای طراحی چربی گیر API برای حذف ذرات روغن با این اندازه تهیه شده است. به طور معمول ذرات کوچکتر از ۱۵۰ میکرون از چربی گیر API خارج می شوند و باید با فرآیندهای بعدی تصفیه حذف شوند.

مزایا

قابلیت بهینه سازی ابعاد با توجه به فضایی که در اختیار است، وجود دارد.

راندمان بالایی در حذف روغن و چربی دارند.

ساخت، نصب و راه اندازی آن ها سریع است.

تعمیر و نگهداری آن ها آسان می باشد.

شرکت پرتو کنترل هوشمند با توجه به پارامترهای موثر در طراحی چربی گیر API ، ساخت چربی گیر API ، انواع چربی گیر ها و قیمت دستگاه چربی گیر فاضلاب API را در اختیار مشتریان قرار می دهد.

API2 - چربی گیر API
× مشاوره آنلاین