منابع پذیرنده پساب

انواع منابع پذیرنده پساب تصفیه شده

منابع پذیرنده پساب تصفیه شده: آب های سطحی، چاه جاذب و آبیاری فضای سبز و کشاورزی 

به منظور اینکه فاضلاب ها وارد محیط زیست شوند باید استاندارد هایی برای این آلاینده ها تعریف شود که از جهاتی بسیار حائز اهمیت است. این شاخص ها باید با استاندارد سازمان محیط زیست جهانی سنخیت داشته باشند تا آلاینده ‌ها عاری از هرگونه مواد سمی وارد محیط زیست شوند. از منابع پذیرنده پساب می توان به آب های سطحی، چاه جاذب و یا آبیاری فضای سبز و کشاورزی اشاره کرد.

این شاخص برای استفاده مجدد از فاضلاب و پساب ها بسیار ضروری و مهم است. در نتیجه تخلیه فاضلاب ها باید به صورتی باشد که حداکثر غلظت آلوده کننده ها را نشان دهد و تصفیه ی آن به درستی انجام پذیرد. تصفیه ها متناسب با نوع فاضلاب یا پساب می‌تواند توسط تصفیه خانه های بتنی و یا پکیج تصفیه فاضلاب انجام بگیرد.

تصفیه فاضلاب و پساب ها باید بر اساس بررسی های مهندسی و با استفاده از روش هایی به روز و متناسب با شرایط فعلی کشور انجام گیرد تا زمانی که این منابع به محیط زیست وارد می‌شوند، کمترین آسیب به محیط زیست و اکوسیستم حیوانات و گیاهان وارد شود. باید دقت کرد که فاضلاب های شهری، صنعتی، کشاورزی و غیره از لحاظ تولید انواع آلاینده ها متفاوت هستند.

در فاضلاب های خانگی نیز این شرایط حاکم می باشد که مربوط به عادات غذایی و هم چنین شرایط آب و هوایی مختلف است. شاید بتوان گفت مشخصه اصلی فاضلاب‌های صنعتی BOD و COD است که همان میزان اکسیژن خواهی آلی و شیمیایی است.

در فاضلاب‌های انسانی میکروب های بیماری زا نیز چه از نظر باکتریایی و چه از نظر انگلی یافت می شوند. در نتیجه این فاضلاب ها بسیار خطرناک هستند. لذا جهت استفاده در مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز باید علاوه بر تصفیه فاضلاب، به طور مؤثری پساب را گندزدایی کرده و آلودگی های میکروبی را حذف نمود.

از گذشته تا به حال کاربرد فاضلاب های تصفیه شده در سراسر جهان رایج بوده است و با استفاده از رعایت آیین نامه های زیست محیطی و استاندارد های سازمان محیط زیست می توانند در منابع پذیرنده پساب، مجدداً مورد استفاده قرار بگیرند.

 ضرورت استفاده از پساب و فاضلاب تصفیه شده

آب مایع ضروری و حیاتی برای ادامه زندگی انسان است و می توان گفت امروزه یکی از عوامل توسعه جوامع انسانی، آب می باشد. از طرفی در کشورهای خشک و کم آب دغدغه بسیار زیادی در این مورد وجود دارد که سیاستمداران و بخش های مرتبط با این مسئله را درگیر کرده است. در نتیجه استفاده از این منابع را نباید از دست داد. مشکلی که شاید برای کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه در این امر به صورت جدی به آن پرداخته نشده است یا اینکه امکانات مورد نیاز در این راستا فراهم نگردیده است. حتی اگر با تصفیه انواع فاضلاب ها نتواند مورد استفاده ی آشامیدنی قرار بگیرد، می تواند در مصارف صنعتی و کشاورزی نقش بسیار مهمی را ایفا کند. بحران کمبود آب امروزه در کل جهان به یک مسئله بسیار مهم تبدیل شده  است.

مهمترین نقطه ای که برای استفاده از این پساب های تصفیه شده، باید مد نظر قرار گرفته شود سلامتی انسان است و در درجه بعدی محیط زیست و اکو سیستم می باشد. استفاده ی غیر اصولی از منابع آبی نیز این ضرورت را ایجاب می کند که این مسئله در دستور کار متولیان امر قرار گرفته و طبق یک مدیریت اصولی باید پساب حاصل را به صورت عادلانه جهت استفاده مجدد به مناطق مختلف تخصیص دهند.

فاضلاب تصفیه شده ای که به منابع پذیرنده پساب وارد می شوند، دارای مواد مغذی بسیاری برای رشد گیاهان می باشند.

تأثیر منابع پذیرنده پساب در هزینه ساخت و اجرای پکیج تصفیه فاضلاب

فاضلاب های شهری بر اساس ویژگی های زیادی دسته بندی می گردند و در سه دسته طبقه بندی قوی، متوسط و ضعیف شناخته می شوند. به طور میانگین فاضلابهای شهری و بهداشتی دارای میزان  BOD5 <600  بسیار می باشند. در صورتیکه منبع پذیرنده چاه جذبی و یا آبهای سطحی باشد، حذف نیترات و فسفات نیز اهمیت پیدا می کند.

حذف نیترات و فسفات، نیازمند اضافه نمودن واحد آنوکسیک بوده که این مسئله یک شاخص مهم برای احداث تصفیه خانه در محل مورد نظر است و به تبع آن به صورت مستقیم بر روی هزینه های احداث تصفیه خانه یا انتخاب پکیج تصفیه فاضلاب تاثیر مستقیم دارد.

در تصفیه خانه های صنعتی باید برخی پارامترها مانند چربی محلول، فلزات سنگین و … نیز از فاضلاب حذف شوند که در

 خانه تأثیر گذار است. در مکانی که میزانBOD5  افزایش پیدا کند، هزینه ی اجرا و احداث تصفیه خانه به تبع آن افزایش خواهد یافت. به صورت ساده تر می توان گفت که در مرحله ی اول فرآیند تصفیه که همان تصفیه فیزیکی است حداکثر میزان از بین رفتن BOD5 ، 35 درصد است که میزان باقی مانده ی آن به شدت برای سلامتی مضر است.

در تصفیه ی مرحله ی دوم، کاهش این پارامتر به 95 درصد می تواند برسد و این مرحله همان مرحله ی تصفیه ی بیولوژیکی(زیستی) است. در این زمینه شما می توانید به متخصصین شرکت پرتو کنترل هوشمند رجوع کنید و از راهنمایی و مشاوره های لازم برخوردار شوید.

 

× مشاوره آنلاین