تعاریف و اصطلاحات مورد استفاده در سامانه های آنالایزر آنلاین

تعاریف و اصطلاحات مورد استفاده در سامانه های آنالایزر آنلاین

آنالایزر آنلاین از جمله ابزاری است که برای بررسی وضعیت آلاینده های محیطی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. هماهنگی و یکپارچگی در گزینش فنی و همچنین پایش و بررسی آنلاین این موارد موجب شده تا استاندارد هایی برای تعاریف اصلی و اولیه پارامترهای اثر گذار در نتایج حاصل از آنالایزر آنلاین تدوین گردد. ویژگی مهم این استاندارد ها تفکیک آن ها بر اساس فرایند ها و انواع خدماتی است که در واحد های صنعتی و یا واحد های غیر صنعتی ارائه می گردد.

مهم ترین اصطلاحاتی که در سامانه های آنالایزر آنلاین مورد استفاده قرار می گیرد؟

هنگامی که استاندارد های مربوط به سامانه های آنالایزر آنلاین را مورد بررسی قرار می دهیم با برخی اصطلاحات رو به رو خواهیم شد که دانستن معانی آن ها می تواند نقش مهمی در درک بهتر این استانداردها داشته باشد. برخی از این اصطلاحات را به اختصار توضیح خواهیم داد اما برای بررسی تکمیلی موارد ذکر شده لازم است به فایل استاندارد تدوین شده برای سامانه های آنالایزر آنلاین مراجعه گردد.

واحد های مشمول: کلیه واحد هایی که بر اساس قوانین و مقررات ملزم به استفاده از سامانه های آنالایزر آنلاین هستند. این واحد ها دارای ویژگی ها و شرایط مشخصی هستند که آشنایی با آن ها برای صاحبان صنایع گوناگون بسیار مهم خواهد بود.

سامانه های پایش لحظه ای و برخط: سامانه های آنالایزر آنلاین در واقع دستگاه هایی هستند که به حس گر هایی مجهز شده اند و می توانند در دوره های زمانی قابل تنظیم نتایج آنالیز داده های به نمایش بگذارند. در این سامانه ها نمونه گیری و آنالیز داده ها انجام شده و نتایج مورد بررسی قرار می گیرد.

دیتا لاگر: سخت افزاری برای ذخیره داده و ارسال آن ها به مراکز مورد نظر

پارامتر های مشمول: پارامتر هایی که توسط سامانه های آنالایزر آنلاین مطابق با فرایند های مجموعه مورد نظر مورد پایش قرار می گیرد.

احتراق: اکسیداسیون مواد به صورت سریع که در نهایت منجر به تولید انرژی بالایی می گردد. که به دو دسته احتراق مستقیم (ارتباط مستقیم شعله و مواد موجود در محفظه احتراق) و غیر مستقیم (عدم ارتباط شعله و مواد موجود در محفظه احتراق) تقسیم می شود.

دودکش: مسیری برای خروج گاز های حاصل از احتراق که از فلز با مصالح ساختمانی ساخته شده است.

محدوده تاثیر گذاری: محدوده ای که نصب سامانه های سامانه های آنالایزر آنلاین در آن الزامی می باشد.

حس گر: سنسور های مربوط به سامانه های آنالایزر آنلاین هستند که می تواند کمیت های فیزیکی مورد نظر را به کمیت های آنالوگ یا دیجیتال تبدیل کنند.

آنالایزر: سخت افزاری برای تبدیل سیگنال های الکتریکی به کمیت های فیزیکی

حدود مجاز: استانداردی برای حد مجاز آلاینده های هوا و فاضلاب

فلومتری: فرایندی است که طی آن حجم سیال در حال عبور بر اساس واحد زمان اندازه گیری می شود و می تواند شامل فلومتر های توربینی، الکترو مغناطیسی، امواج ماوراي صوت، راداري باشد.

با توجه به اهمیت توجه به این استاندارد ها لازم به ذکر است که افرادی که در نظر دارندسامانه های آنالایزر آنلاینرا تهیه نمایند باید انتخاب خود را بر اساس این استاندارد ها انجام دهند تا بتوانند نتایج مورد تائیدی را دریافت نمایند.

سامانه های انالایزر انلاین - تعاریف و اصطلاحات مورد استفاده در سامانه های آنالایزر آنلاین

خروجی تصفیه خانه فوق با BOD:16  و COD:24 و حذف نیترات و فسفات، حائز استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست جهت تخلیه به آبهای سطحی می باشد. تصفیه خانه فوق به صورت پیش ساخته و از نوع پکیج تصفیه فاضلاب می باشد.

فاضلاب پس از تصفیه کامل فیزیکی توسط دو دستگاه اشغالگیر میله ای دهانه درشت و دهانه ریز دستی، از یک دستگاه آشغالگیر مکانیکی اسکرو با چشمه ۲ میلیمتر عبور نموده، پس از واحد اندازه گیری جریان از نوع پارشال فلوم، وارد واحد چربیگیر-دانه گیر و نهایتاً مخزن متعادلساز می شود. سپس از آنجا توسط ایستگاه پمپاژ به پکیج تصفیه فاضلاب که شامل واحدهای آنوکسیک، هوادهی، زلالساز و گندزدایی می باشد، منتقل می شود.

تصفیه خانه فوق در دو فاز با فاطله زمانی ۴ ماه اجرا شده و هر فاز به طور تقریبی به مدت ۶ ماه به طول انجامیده است. تصفیه خانه فوق مطابق با استانداردهای روز دنیا محاسبه و طراحی و در مجموع طی مدت ۱۰ ماه اجرا شده است.

انالایزر انلاین - تعاریف و اصطلاحات مورد استفاده در سامانه های آنالایزر آنلاین
× مشاوره آنلاین