تعاریف و اصطلاحات مورد استفاده در سامانه های آنالایزر آنلاین

تعاریف و اصطلاحات مورد استفاده در سامانه های آنالایزر آنلاین

آنالایزر آنلاین از جمله ابزاری است که برای بررسی وضعیت آلاینده های محیطی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. هماهنگی و یکپارچگی در گزینش فنی و همچنین پایش و بررسی آنلاین این موارد موجب شده تا استاندارد هایی برای تعاریف اصلی و اولیه پارامتر های اثر گذار در نتایج حاصل از آنالایزر آنلاین تدوین گردد. ویژگی مهم این استاندارد ها تفکیک آن ها بر اساس فرایند ها و انواع خدماتی است که در واحد های صنعتی و یا واحد های غیر صنعتی ارائه می گردد. با توجه به اهمیت توجه به این استاندارد ها لازم به ذکر است که افرادی که در نظر دارند سامانه های آنالایزر آنلاین را تهیه نمایند باید انتخاب خود را بر اساس این استاندارد ها انجام دهند تا بتوانند نتایج مورد تائیدی را دریافت نمایند.

سامانه های آنالایزر آنلاین

مهم ترین اصطلاحاتی که در سامانه های آنالایزر آنلاین مورد استفاده قرار می گیرد؟
هنگامی که استاندارد های مربوط به سامانه های آنالایزر آنلاین را مورد بررسی قرار می دهیم با برخی اصطلاحات رو به رو خواهیم شد که دانستن معانی آن ها می تواند نقش مهمی در درک بهتر این استاندارد ها داشته باشد. برخی از این اصطلاحات را به اختصار توضیح خواهیم داد اما برای بررسی تکمیلی موارد ذکر شده لازم است به فایل استاندارد تدوین شده برای سامانه های آنالایزر آنلاین مراجعه گردد.

آنالایزر آنلاین

واحد های مشمول: کلیه واحد هایی که بر اساس قوانین و مقررات ملزم به استفاده از سامانه های آنالایزر آنلاین هستند. این واحد ها دارای ویژگی ها و شرایط مشخصی هستند که آشنایی با آن ها برای صاحبان صنایع گوناگون بسیار مهم خواهد بود.
سامانه های پایش لحظه ای و برخط: سامانه های آنالایزر آنلاین در واقع دستگاه هایی هستند که به حس گر هایی مجهز شده اند و می توانند در دوره های زمانی قابل تنظیم نتایج آنالیز داده های به نمایش بگذارند. در این سامانه ها نمونه گیری و آنالیز داده ها انجام شده و نتایج مورد بررسی قرار می گیرد.
دیتا لاگر: سخت افزاری برای ذخیره داده و ارسال آن ها به مراکز مورد نظر
پارامتر های مشمول: پارامتر هایی که توسط سامانه های آنالایزر آنلاین مطابق با فرایند های مجموعه مورد نظر مورد پایش قرار می گیرد.

احتراق: اکسیداسیون مواد به صورت سریع که در نهایت منجر به تولید انرژی بالایی می گردد. که به دو دسته احتراق مستقیم (ارتباط مستقیم شعله و مواد موجود در محفظه احتراق) و غیر مستقیم (عدم ارتباط شعله و مواد موجود در محفظه احتراق) تقسیم می شود.
دودکش: مسیری برای خروج گاز های حاصل از احتراق که از فلز با مصالح ساختمانی ساخته شده است.
محدوده تاثیر گذاری: محدوده ای که نصب سامانه های سامانه های آنالایزر آنلاین در آن الزامی می باشد.
حس گر: سنسور های مربوط به سامانه های آنالایزر آنلاین هستند که می تواند کمیت های فیزیکی مورد نظر را به کمیت های آنالوگ یا دیجیتال تبدیل کنند.
آنالایزر: سخت افزاری برای تبدیل سیگنال های الکتریکی به کمیت های فیزیکی
حدود مجاز: استانداردی برای حد مجاز آلاینده های هوا و فاضلاب
فلومتری: فرایندی است که طی آن حجم سیال در حال عبور بر اساس واحد زمان اندازه گیری می شود و می تواند شامل فلومتر های توربینی، الکترو مغناطیسی، امواج ماوراي صوت، راداري باشد.

images t2 - تعاریف و اصطلاحات مورد استفاده در سامانه های آنالایزر آنلاین

انواع روش های نصب برای سامانه های آنالایزر آنلاین

روش های مختلفی برای نصب سامانه های آنالایزر آنلاین وجود دارد:

سامانه استخراجی یا Extractive systems
در این روش نصب نمونه ها با استفاده از مکش پمپ استخراج شده و در مسیر لوله های مرتبط با آنالایزر جریان یافته و آنالیز می گردد.
سامانه سرد خشک یا Cold dry systems
این روش ویژه گاز دودکش بوده و به گونه ای است که نمونه ابتدا رطوبت خود را از دست داده، سرد می شود و سپس آنالیز می گردد.
سامانه داغ مرطوب Hot wet systems
این روش نیز برای گاز دودکش است که بر خلاف روش قبلی نمونه حاوی رطوبت و گرما خواهد بود.
سامانه رقیق سازی Dilution systems
این روش همانند دو روش قبلی برای گاز دودکش بوده که در آن نمونه با گازی خنثی مخلوط شده و پس از کاهش گاز های آلاینده برای آنالیز می رود. لازم به ذکر است میزان رقیق سازی در معادلات مربوط به نتایج لحاظ می گردد. ویژگی مهم این روش این است که از خوردگی تجهیزات جلوگیری می کند.
سامانه در محل In – Situ

images t3 - تعاریف و اصطلاحات مورد استفاده در سامانه های آنالایزر آنلاین
× مشاوره آنلاین