پكيج چربي گيرCPI  (Corrugated plate interceptor)

عمدتا چربی گیر CPI براي جداسازي روغن آزاد از آب يا پساب به كار مي رود. همچنين براي جداسازي ذرات معلق در تصفيه ي آب روغن استفاده مي شود. اصل اساسي به كار گرفته شده در جدايش فازهاي مايع-مايع و مايع-جامد، اختلاف وزن فازها مي باشد. اين پديده به عنوان جداسازي ثقلي تعريف مي شود. فازي كه چگالي بيشتري دارد ته نشين شده و فازي كه چگالي كمتري دارد در سطح مايع شناور مي شود. روش هاي چربي گير DAF (Dissolved air flotation) و چربي گير API (American Petroleum Institute) از ديگر  روش هاي چربي گيري در تصفيه ي فاضلاب به شمار مي روند.

چربي گيري با روش CPI با عوامل مختلفي از جمله: اختلاف چگالي، گرانروي روغن، عوامل محيط، دما، تلاطم و همچنين ناخالصي و غيره تحت تاثير قرار مي گيرد.

در روش جداسازي ضمن در نظر گرفتن عوامل ذكر شده در بالا كه بر جداسازي ناخالصي ها تاثير مي گذارد، دبی ورودی (مترمكعب در روز) و سرعت ته نشيني (متر بر ساعت) نيز داراي اهميت بوده و سطح مورد نياز براي جدايش ثقلي را در يك سيستم تعيين مي كند. اين نكته حائز اهميت است كه جدايش ثقلي مستقل از عمق حوضچه است.

براي اينكه ته نشيني خوب انجام شود بايد جريان آرام باشد. براي بهبود عملكرد جدايش و كاهش هزينه ها، از صفحات زاويه دار در جداكننده هاي TPI/CPI استفاده مي شود. با توجه به اينكه در بيشتر مواقع از صفحات زاويه دار راه راه براي عمليات جداسازي استفاده مي شود به آن ها CPI گفته مي شود. جدا كننده ي TPI (Tilted plate interceptor) اصطلاحي عمومي براي اين نوع از جدا كننده ها مي باشد و زماني كه براي جداسازي فاز مايع-مايع (عمدتا حذف روغن آزاد در تصفيه ي آب روغن دار) استفاده مي شود، جدا كننده ي TPI يا CPI ناميده مي شوند. هرگونه جداسازي مواد جامد معلق در تصفيه ي آب روغني با استفاده از جداكننده ي CPI/TPI به دليل تفاوت وزن بين فاز مايع پساب و فاز جامد اتفاق مي افتد. مايعي كه بايد تصفيه شود از فضاي بين صفحات عبور مي كند. همان طور كه پيش تر اشاره شد شرط ايده آل براي جداسازي در جداكننده ي CPI/TPI وجود جريان آرام است.

براي اينكه مقاومت اصطكاكي بين مواد جدا شده و صفحات موج دار به حداقل برسد، بايد توجه خاصي به صافي و سختي سطح صفحات شود. به طور كلي پوشش صفحات جداكننده از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه است. اين ماده در برابر افزودني هاي شيميايي و دما مقاوم است.

چربي گيري با روش CPI-1

مزايا

  • اقلام يدكي اندكي نياز دارند.
  • با توجه به اينكه هيچ قسمت متحركي ندارند، هزينه ي نگهداري آن ها بسيار كم است.
  • راندمان و ظرفيت بالايي دارند.
  • مي تواند بارهاي شوك جريان را كنترل كند.
  • براي نصب و راه اندازي به فضاي كمي نياز دارند.
  • انجام تصفيه ي فاضلاب بدون توليد بوي بد ايجاد مي شود.
  • لجن ته نشين شده و لايه هاي روغن به راحتي تخليه مي شوند.

معايب

  • غلظت روغن پساب بالاتر از ساير روش ها است.
  • براي دستيابي به جداسازي كارآمد نياز به زمان ماند طولاني وجود دارد.

 

شركت پرتو كنترل هوشمند با توجه به پارامترهاي موثر در طراحي و ساخت، قيمت دستگاه چربي گير فاضلاب CPI را در اختيار مشتريان قرار مي دهد.

Related Posts