اهمیت تصفیه نهایی در پکیج تصفیه فاضلاب

اهمیت تصفیه نهایی در پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب در مراحل مختلف و طی فرایند های متعددی پساب های ورودی را تصفیه کرده و آبی با کیفیت به عنوان محصول خروجی از آن خارج می شود. آب خروجی از این سیستم ها باید بر اساس استاندارد های از پیش تعیین شده سازمان حفاظت محیط زیست شده باشد و کیفیت آن می تواند بر اساس این موارد مورد سنجش قرار گیرد.

 فرایند تصفیه پساب در پکیج تصفیه فاضلاب شامل تصفیه اولیه و ثانویه می باشد. در تصفیه اولیه فرایند هایی نظیر آشغالگیری از پساب، ته نشینی مواد معلق موجود، شناور سازی و خنثی سازی صورت می گیرد.  در واقع در این مرحله مهم ترین رویدادی که رخ می دهد حذف موادی است که به صورت جامد و معلق در پساب شناور هستند. از انواع روش ها و تجهیزات گوناگون برای این کار استفاده می شود. در کنار مرحله تصفیه اولیه باید به تصفیه نهایی نیز اشاره نمایم که یکی از مهم ترین مراحل در فرایند های تصفیه پساب در پکیج تصفیه فاضلاب وجود دارد.

این مرحله با نام تصفیه نهایی شناخته می شود. هدف از انجام تصفیه نهایی بهبود وضعیت آب خروجی است. تصفیه نهایی فاضلاب برای برخی از صنایع به عنوان یک فرایند اجباری در نظر گرفته شده است. صنایعی نظیر کنسروسازی ها، نساجی، صنایع مرتبط با تولید کاغذ، پتروشیمی ها و صنایع فلزی و … ملزم به انجام این کار پیش از رها سازی پساب های در محیط زیست هستند. روش های مختلفی برای این کار مورد استفاده قرار می گیرد که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

اهمیت مهندسی فاضلاب در طراحی و اجرای پکیج تصفیه فاضلاب

برای طراحی و اجرای صحیح پکیج تصفیه فاضلاب باید مطالعات کافی و بررسی های علمی و دقیقی صورت بگیرد و به همین سبب شاخه از مهندسی به این حیطه اختصاص یافته است که به آن مهندسی فاضلاب گفته می شود. در مهندسی فاضلاب کلیه عملیات های مورد نیاز برای طراحی و اجرای پکیج تصفیه فاضلاب بر پایه دانش روز و مهندسی های مربوط به نوع و سیستم فاضلاب صورت می گیرد. عوامل متعددی می تواند در خصوص تصمیم گیری جهت انتخاب روش های مناسب برای تصفیه مورد بررسی قرار داده شود. این عوامل می توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سیستم های تصفیه پساب را تحت تاثیر قرار دهند به این شکل که در برخی موارد عدم توجه به ویژگی های مهم می تواند هزینه های جاری فراوانی به سیستم تحمیل نموده و یا سیستم تصفیه پساب را با مشکلات متعددی رو به رو نمایند. بر همین اساس کارشناسان برخی از ویژگی هایی که باید پیش از طراحی پکیج های تصفیه فاضلاب به آن پرداخته شود را در چند دسته بندی اصلی قرار داده اند که جمع آوری این اطلاعات می تواند به کارشناسان مربوطه جهت طراحی و اجرای هر چه بهتر سیستم های تصفیه پساب یاری رساند.

طراحی پکیج تصفیه فاضلاب

 • ویژگی های فاضلاب می تواند در این بخش اثرگذار باشد. ویژگی هایی نظیر BOD، pH، TSS، مواد سمی که در فاضلاب وجود دارد و … از جمله این موارد هستند. این ویژگی ها تا حد زیادی وابسته به منشا و منبع تولید فاضلاب هستند. این که فاضلاب تولید مربوط به کدام یک از صنایع باشد می تواند ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن را تحت تاثیر قرار دهد.
 • ویژگی ها و استاندارد هایی که در خصوص پساب تصفیه شده وجود دارد. این موضوع بستگی به استفاده های بعدی از خروجی پساب دارد. اگر برنامه ریزی های برای آبیاری زمین های کشاورزی با محصول خروجی از تصفیه خانه وجود داشته باشد باید توجه ویژه ای به بخش تصفیه نهایی در پکیج تصفیه فاضلاب تا آبی عاری از هر گونه عامل بیماری زا به دست بیاید.
 • سرمایه گذاری های مورد نیاز، برآورد هزینه ها و همچنین دسترسی به امکانات و خدمات

روش های اصلی برای تصفیه نهایی در پکیج تصفیه فاضلاب

برای انجام تصفیه نهایی با ثانویه در پکیج تصفیه فاضلاب لازم است برخی از عملیات ها بر روی خروجی پساب صورت بگیرد. روش های مختلفی برای دستیابی به محصول مورد نظر وجود دارد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهیم نمود.

تصفیه فاضلاب 2 2 - اهمیت تصفیه نهایی در پکیج تصفیه فاضلاب
 • کلرزنی در پکیج تصفیه فاضلاب

کلرزنی به روش های مختلفی می تواند در تصفیه نهایی فاضلاب های شهری و صنعتی نقش داشته باشد. علل اهمیت استفاده از کلر را در این فرایند می توان در بخش های مختلفی مورد بررسی قرار داد. اولین فاکتوری که کلر را به عنوان یک گزینه کار آمد نشان می دهد قابلیت گند زدایی این ماده می باشد. کلر دارای ظرفیت بالای اکسید کنندگی است که با استفاده از همین قابلیت می توان رشد انواع جلبک و باکتری ها را در آب متوقف نمود. علاوه بر این استفاده از کلر می تواند سبب کاهش BOD در فاضلاب گردد. یکی دیگر از ویژگی های کلر زنی بهبود وضعیت رنگ و بو در فاضلاب است. استفاده از کلر می تواند باعث کاهش رنگ و بوی پساب در صنایع مختلف شود. کلر می تواند سبب اکسایش یون های فلزی و همچنین اکسایش سیانید ها شود. تبدیل سیانید ها به مواد بی ضرر از جمله اثرات کلرزنی در تصفیه نهایی پساب ها به شمار می آید.

 • پرتو فرا بنفش در پکیج تصفیه فاضلاب

پرتو فرا بنفش طی تصفیه نهایی در پکیج تصفیه فاضلاب می تواند نقش موثری در بهبود کیفیت پساب خروجی داشته باشد. شروع ورود سیستم های وابسته به پرتو فرا بنفش در صنعت تصفیه پساب به ابتدای قرن بیستم باز می گردد. در آن زمان نخستین مطالعات و تحقیقات عملی برای گند زدایی آب های خروجی از پکیج تصفیه فاضلاب با استفاده از پرتو فرا بنفش صورت گرفت. از ویژگی های مهمی که در خصوص استفاده از این سیستم باید به آن اشاره گردد حذف عوامل بیماری زا بدون تولید مواد خطرناک دیگر در آب است.

 

کربن فعال (کربن اکتیو) یکی از روش های دیگری است که برای حذف مواد ارگانیک موجود در پساب ها مورد استفاده قرار می گیرد. این مواد عامل اصلی ایجاد بو و رنگ در تصفیه خانه ها می باشند و حذف آن ها با کمک کربن فعال می تواند در بهبود کیفیت پساب خروجی نقش عمده ای داشته باشد.

 • استفاده از نانو کاتالیزور در پکیج تصفیه فاضلاب

به جای استفاده از کلر برای حذف موجودات زنده و انواع ترکیبات آلی موجود در آب می توان از نانو کاتالیزرو ها بهره برد. در این روش انرژی مورد نیاز از طریق اشعه فرابنفش تامین شده و در واقع این اشعه به همراه کاتالیزور های نوری مورد استفاده قرار می گیرد.

انجام عملیات های مورد نیاز بر روی لجن در پکیج تصفیه فاضلاب

هنگامی که فرایند های مختلف برای تصفیه پساب صورت می گیرد در مراحل مختلف مقادیر قابل توجهی لجن تولید می شود. دفع این لجن ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار داده شود. روش های مختلفی برای دفع لجن در  وجود دارد که عبارتند از:

 • هضم لجن به صورت بی هوازی
 • هضم لجن به صورت هوازی
 • فرایند تغلیظ لجن
 • فرایند تغلیظ لجن با استفاده از روش گریز از مرکز
 • بهره گیری از فیلتر های تحت فشار برای عمل آوری لجن
 • استفاده از بستر های ویژه خشک کردن لجن
 • سوزاندن لجن های تولید شده

اجرای پکیج تصفیه فاضلاب

یکی از فرایند هایی که به آن اشاره گردید فرایند دفع لجن به صورت هوازی بود که در این فرایند لجن های تولیدی تحت عملیات هوادهی قرار می گیرند. این کار باعث می شود حجم لجن به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در روش تغلیظ لجن فرایند مورد نیاز بر اساس نیروی گرانش انجام می شود. در این روش تانک های استوانه ای وجود دارد که با استفاده از چنگک های دواری تجهیز شده اند. شناور سازی لجن در این استوانه ها با استفاده از هوای فشرده صورت می گیرد و لجن با نیروی گریز از مرکز به دیواره استوانه فشرده شده و پس از آب گیری در نهایت با استفاده از یک تسمه نقاله از دستگاه خارج می شوند. از دیگر روش هایی که برای دفع لجن مورد استفاده قرار می گیرد می توان به خشک کردن آن با استفاده از جریان هوا اشاره نمود. این روش روشی بسیار اقتصادی بوده و در تصفیه خانه های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. مکانیزم مورد استفاده برای آبگیری در این روش از طریق جذب سطحی آب موجود در لجن به داخل بستر های مورد استفاده و همچنین تبخیر آب است. هر چه میزان سطح بستر مورد نظر بیشتر و آب و هوای منطقه گرم و خشک تر باشد میزان تبخیر افزایش خواهد یافت.

برای حذف لجن از سیستم می توان از روش سوزاندن نیز استفاده نمود. این کار باعث می شود مواد آلی موجود در لجن اکسید شده و محصول نهایی شامل دی اکسیدکربن، آب و خاکستر خواهد بود. این فرایند مناسب تصفیه خانه هایی با ظرفیت متوسط است.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص فرایند های مورد استفاده از سیستم های تصفیه پساب می توانید با کارشناسان شرکت پرتو کنترل تماس خاص نمایید.

تصفیه فاضلاب 1 3 - اهمیت تصفیه نهایی در پکیج تصفیه فاضلاب
× مشاوره آنلاین