تصفیه آب

اهمیت تصفیه آب و فاضلاب در اجتماعات کم جمعیت

اهمیت تصفیه آب و فاضلاب در اجتماعات کم جمعیت مانند روستاها و ده ها از بحث تصفیه فاضلاب در شهرها و جوامع بزرگ متفاوت است.

در مراکز کم جمعیت تصفیه فاضلاب ویژگی های خاص خود را دارد و روش های متفاوتی هم نسبت به تصفیه فاضلاب شهرها دارا است.

مهم ترین تفاوت تصفیه فاضلاب در شهر ها و روستا ها:

  1. کم بودن فاضلاب تولیدی
  2. پراکنده بودن خانه ها در روستاها
  3. عدم توانایی مالی کافی جهت احداث سیستم تصفیه فاضلاب
  4. نبودن نیروی ماهر برای سرویس و نگهداری از سیستم تصفیه فاضلاب

از همین رو سیستم تصفیه فاضلاب  در جوامع کوچک باید به گونه ای احداث شود که ضمن پایین بودن هزینه آن، نگهداری و سرویس آن هم نیازی به نیروی ماهر نداشته  باشد و در عین حال کارایی بالایی داشته باشد و نیز توانایی رساندن پارامترهای فاضلاب خام به استاندارد های محیط زیست جهت رها سازی در محیط یا کشاورزی و… را داشته باشد.

برخی از فرایندهای ساده در تصفیه آب و فاضلاب روستاها:

  1. صافی شنی
  2. صافی ماسه ای ساده
  3. متعادل ساز ۲ مرحله ای
  4. سپتیک تانک
  5. ایمهاف تانک
  6. ته نشینی مقدماتی و گند زدایی

× مشاوره آنلاین