معرفی انواع فاضلاب با تکیه بر فاضلاب صنعتی

معرفی انواع فاضلاب با تکیه بر فاضلاب صنعتی

پکیج تصفیه فاضلاب به ویژه در زمانی که انواع فاضلاب صنعتی برای تصفیه به آن ها وارد می شود باید دارای عملکردی قابل قبول باشد تا بتواند مشکلات فراوان ناشی از رها سازی انواع فاضلاب در محیط های طبیعی را کاهش دهند. برای آن که با اهمیت معضل ورود فاضلاب به محیط های آبی طبیعی آشنا شویم لازم است با شناخت دقیقی از انواع فاضلاب های تولیدی به دست بیاوریم. در این میان یکی از مهم ترین انواع فاضلاب ها فاضلاب صنعتی هستند. به طور کلی در تعریف فاضلاب می توان گفت که آبی است که برای مصارف گوناگون مورد استفاده قرار گرفته و از شکل انتفاعی خودش خارج شده است. به این آب فاضلاب گفته می شود. فاضلاب ها بر اساس منشا تولید دارای دسته بندی های مختلفی هستند. فاضلاب خانگی، فاضلاب صنعتی، فاضلاب تجاری، فاضلاب سطحی و در نهایت فاضلاب کشاورزی از جمله مهم ترین منابع برای تولید فاضلاب هستند. هدف اصلی از تصفیه فاضلاب را می توان ایجاد شرایط بهداشتی مناسب در سطح جامعه و جلوگیری از گسترش بیماری های مختلف، حفظ محیط زیست و در نهایت استفاده مجدد از آب بازیافتی از فاضلاب دانست که با توجه به کمبود منابع آبی این مورد می تواند نقش مهمی در تامین منابع آبی به ویژه در صنایع ایفا نماید.

فاضلاب صنعتی چیست؟

فاضلاب صنعتی همان گونه که اشاره شد در طراحی پکیج تصفیه فاضلاب دارای اهمیت بالایی است. فاضلاب صنعتی فاضلابی است که ناشی از فعالیت های مختلف در واحد های صنعتی است. این واحد ها می توانند واحد های تولیدی باشند و آبی که به دلیل استفاده از آن در صنعت آلوده شده باشند را فاضلاب صنعتی می گویند. آن چه می تواند به عنوان وجه تمایز فاضلاب خانگی با فاضلاب صنعتی تلقی گردد در ۳ بخش اصلی بیان می شود.

اولین بخش وجود ترکیبات خاص شیمیایی و یا انواع سموم است.  در واقع در فاضلاب های خانگی امکان وجود این مواد شیمیایی و حتی سموم بسیار اندک بوده در حالی فاضلاب های صنعتی عمدتا حاوی این مواد می باشند. مورد دیگری که می توان به آن اشاره نمود وجود خاصیت خورندگی در فاضلاب صنعتی است.  معمولا فاضلاب خانگی این خاصیت را ندارد. فاضلاب صنعتی دارای حالت های اسیدی و بازی بیشتری هستند که این امر نیز به سبب وجود انواع مختلف موادی است که در این فاضلاب ها وجود دارد. در کنار این موارد، احتمال وجود انواع میکروارگانیسم های زنده در این نوع از فاضلاب ها بسیار کمتر از فاضلاب های خانگی است.

images bag Dirt stuck2 copy copy - معرفی انواع فاضلاب با تکیه بر فاضلاب صنعتی

دسته بندی انواع فاضلاب صنعتی

فاضلاب صنعتی را می توان بر اساس منشا تولید به دسته بندی های گوناگونی تقسیم نمود. اهمیت این دسته بندی های در این است که در زمان طراحی پکیج تصفیه فاضلاب می توان تصمیم گیری صحیحی در خصوص ویژگی ها آب ورودی و خروجی داشت. بخش های مختلف پکیج تصفیه فاضلاب بر اساس نوع مواد موجود در فاضلاب طراحی و اجرا می گردد.

در دسته بندی انواع فاضلاب صنعتی یکی از بخش ها مربوط به فاضلاب حاصل از فرایند هایی صورت گرفته در صنعت است. ابن فاضلاب در خط تولید کارخانه ها و کارگاه های مختلف به وجود می آید. از ویژگی های این نوع فاضلاب صنعتی باید به وجود انواع مواد و محصولات مرتبط با صنعت مذکور اشاره نمود. در نظر داشته باشید اگر فاضلاب صنعتی ما ناشی از کارخانه های نساجی باشد. در آن می توان مواد مختلفی نظیر رنگ ها و روغن و حتی مواد سفید کننده را مشاهده نمود. مورد دیگری که می تواند در دسته بندی فاضلاب صنعتی دخیل باشد فاضلاب هایی است که از دیگ های بخار به وجود می آید. همچنین فاضلاب هایی که از احیای رزین ایجاد می شود و یا فاضلاب های خروجی برج های خنک کننده همه دارای انواع نمک های محلول و فلزات گوناگونی هستند. در میان فاضلاب تولیدی در بخش های مختلف کارخانه ها، فاضلاب هایی که ناشی از برج های خنک کننده می باشد دارای خاصیت های مشابهی هستند. این فاضلاب ها آلودگی های کمتری داشته و می توانند حاوی موادی نظیر مواد روغنی و مواد نفتی باشند. ماهیت این نوع از فاضلاب های صنعتی با سایر فاضلاب تفاوت های عمده ای داشته و تصفیه آن نیز مستلزم روش های ویژه ای است. فاضلابی که در کارخانه ها و کارگاه ها از شستشوی انواع ماشین آلات ایجاد می شود نیز در دسته بندی جداگانه ای قرار می گیرد. معمولا این فاضلاب ها در زمان تعمیرات ماشین آلات در واحد ای صنعتی ایجاد می شوند. در نهایت دسته بندی دیگری برای فاضلاب صنعتی وجود دارد که بر اساس فاضلاب تولیدی توسط شستشوی کارکنان و کارگران ایجاد می شود. این فاضلاب می تواند حاوی فاضلاب انسانی باشد و تا حد زیادی مشابه فاضلاب خانگی است. پکیج تصفیه فاضلاب بر اساس مواد موجود در آن طراحی و اجرا خواهد گردید.

انواع مواد آلاینده موجود در فاضلاب صنعتی

 در فاضلاب صنعتی همان گونه که اشاره شد مواد مختلفی وجود دارد که آشنایی با آن ها نقش تعیین کننده در طراحی و اجرای پکیج تصفیه فاضلاب ایفا خواهد نمود. در ادامه به بررسی اجمالی این گزینه ها خواهیم پرداخت:

منظور از مواد آلی موادی است که به عنوان ترکیبات اصلی در کارخانه ها وجود دارند. این مواد آلی می توانند مواد آلی طبیعی یا مواد آلی مصنوعی باشند.

 • املاح معدنی موجود در فاضلاب صنعتی

املاح معدنی دسته دیگری از مواد هستند که در فاضلاب های صنعتی وجود داشته و ایجاد آلودگی می کنند. مواد معدنی شامل انواع نمک ها و سایر نمک ها می باشند.

 • مواد معلق در فاضلاب صنعتی

مواد معلق به آن دسته از موادی گفته می شود که به صورت کلوئیدی یا معلق در فاضلاب وجود دارند. در واقع وجود این مواد می توان فرایند های مربوط به تصفیه بیولوژیک را با اختلال مواجه نمایند.

 • میزان اسیدیه و قلیائیت در فاضلاب صنعتی

بر اساس نوع مواد و محصولات تولیدی فاضلاب های صنعتی می توانند به شکل اسیدی یا بازی باشند و همین امر نقش مهمی در تعیین فرایند های مورد نیاز برای تصفیه دارد.

 • میزان کدورت در فاضلاب صنعتی

میزان کدورت در فاضلاب صنعتی ارتباط مستقیمی با میزان مواد معلق و مواد کلوئیدی دارد.  هر چه این مواد در فاضلاب بالاتر باشد میزان کدورت فاضلاب نیز افزایش پیدا می کند و باید فرایند های ویژه ای برای رفع این کدورت انجام شود.

 • مواد شناور در فاضلاب صنعتی

دسته دیگری از مواد در فاضلاب صنعتی وجود دارد که به آن ها مواد شناور گفته می شود. این مواد موادی هستند که می تواند تولید کف یا چربی و … نماید. وجود این مواد در فاضلاب صنعتی می تواند از نفوذ نور و اکسیژن جلوگیری کرده و در نتیجه عمل فتوسنتز را مختل نماید.  به همین دلیل حرف این مواد از فاضلاب ها امری ضروری به شمار می آید.

 • مواد شیمیایی و انواع سموم در فاضلاب صنعتی

مواد شیمیایی و سموم را می توان به عنوان یکی از مهم ترین اجزا در فاضلاب صنعتی معرفی نمود. این مواد می تواند انواع آفت کش ها یا سموم کشاورزی باشند.

 • فلزات سنگین در فاضلاب صنعتی

فلزات سنگین در فاضلاب صنایعی مانند خودرو سازی به وفور یافت می شوند. این فلزات سنگین می توانند شامل مس، جیوه، سرب و …  باشند.

 • رنگ ها در فاضلاب صنعتی

به واسطه وجود ترکیبات حاوی رنگ در پساب های صنعتی می توان رنگ های مختلفی که گاهی اوقات منظره ای ناهنجار ایجاد می کنند در فاضلاب ها مشاهده نمود.

 • ترکیبات مغزی در فاضلاب صنعتی

موادی مانند ازت و فسفر در فاضلاب های صنعتی وجود دارند که این مواد می توانند فرایند هایی بیولوژیک را بهبود ببخشند.

 • ترکیبات رادیو اکتیو در فاضلاب صنعتی

ترکیبات مهم دیگری که باید به آن توجه ویژه ای نمود. انواع ترکیبات رادیواکتیو است. این ترکیبات در برخی از آزمایشگاه های خاص و یا در بیمارستان ها تولید می شود و عدم حذف آن ها می تواند صدمات جبران ناپذیری ایجاد نماید.

 • عوامل بیماری زا در فاضلاب صنعتی

وجود انواع پاتوژن ها و عوامل بیماری زا در فاضلاب صنایع می تواند منجر به گسترش انواع بیماری ها در سطح جامعه شود.  در برخی از صنایع به ویژه فعالیت های بیمارستانی وجود این پاتوژن ها امری رایج بوده و در طراحی و اجرای پکیج تصفیه فاضلاب برای این صنایع باید توجه ویژه ای به حذف عوامل بیماری زا و بی اثر کردن آن ها نمود.

فاضلاب صنعتی1 - معرفی انواع فاضلاب با تکیه بر فاضلاب صنعتی
× مشاوره آنلاین