در حالت کلی آب به صورت کاملاً خالص است. در اثر تماس آب خالص با مواد و اجسام دیگر، ذراتی از این مواد و اجسام به صورت شناور، معلق و یا محلول در آب قرار می گیرند و موجب تغییر خلوص آب از حالت خالص به حالت ناخالص می شوند.
مهم ترین ناخالصی های موجود در آب:
مواد جامد حل شده
مواد گازی حل شده
مواد جامد معلق
باکتری ها، ویروس ها و جلبک ها
نمک های فلزی هم چون آهن و منگنز از دسته مواد جامد حل شده در آب هستند.
در اثر مجاورت و یا حرکت آب در کنار منابع گوگرددار، گازهای حل شده ای هم چون گاز سولفید وارد آب می شود. گاز دی اکسیدکربن نیز در اثر سوخت مواد نفتی توسط ماشین آلات، که در جو شهرها قرار دارد از راه باران وارد آب می شود.
مواد جامد معلق در اثر فاضلاب های شهری و یا انواع فاضلاب ها وارد آب شده که باعث تغییر رنگ و بوی آب می شود.
این گونه شرایط باعث می شود آب دیگر شرایط خالص را نداشته باشد و دارای رنگ و بو و طعم ناخوشایندی باشد به این گونه آب، آب های طبیعی گفته می شود که به صورت مستقیم قابل استفاده نمی باشد.
این گونه آب ها بیش تر برای مصارف کشاورزی و صنعتی استفاده می شود که قبل از استفاده می بایست عملیات تصفیه فاضلاب و تصفیه آب بر روی آن ها انجام شود تا قابل استفاده باشد. در بحث تصفیه فاضلاب و تصفیه آب مراحل گوناگونی وجود دارد که باید با توجه به نوع فاضلاب و یا آب از آن ها استفاده کرد.
برای آب هایی که برای آشامیدن استفاده می شود حتماً باید پس از تصفیه و قبل از مصرف آن، عملیات گندزدایی نیز انجام شود.
آب های طبیعی و سفره های زیرزمینی در شرایط مختلف با هم ادغام می شود و در بعضی موارد آب های زیرزمینی حاشیه رودخانه ها در آب رودخانه می ریزد و در برخی موارد بلعکس می شود.
در مجموع آب های طبیعی قبل از مرحله ورود به سفره های زیرزمینی باید تصفیه کامل شود. در صورت ترکیب آب های طبیعی با فاضلاب شهری، حتماً باید قبل از ورود به سفره های زیرزمینی، عملیات تصفیه فاضلاب به صورت کامل اجرا شود.