تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب مراکز تجاری – اداری

فاضلاب مراکز اداری و تجاری از جمله فاضلاب بهداشتی است که در برخی موارد به خاطر عدم انتقال فاضلاب آن به شبکه فاضلاب به خاطر دور بودن آن ها از شبکه و یا موارد دیگر نیاز به سیستم تصفیه فاضلاب است. این نیاز به صورت پکیج تصفیه فاضلاب یا به صورت تصفیه خانه بتنی برطرف می شود.

در مراکز اداری عمده تولید فاضلاب از سرویس بهداشتی، پخت و پز، شست و شوی ظروف و سطوح ساختمان و شستشوی رستوران می باشد. برای تصفیه این گونه فاضلاب ها از پکیج تصفیه فاضلاب یا همان پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی استفاده می شود. از این رو فرایند مورد نظر در این گونه پکیج تصفیه فاضلاب، روش هوادهی لجن فعال می باشد.

× مشاوره آنلاین