فاضلاب

اصلی ترین روش تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده

روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب :

لجن فعال یک روش بیولوژیکی برای تصفیه فاضلاب است. در این روش شرایط لازم برای حیات و فعالیت یک توده بیولوژیکی ناشی از اجتماع میکروارگانیسم ها و به خصوص باکتری ها فراهم می شود. میکروارگانیسم ها ضمن مصرف اکسیژن، مواد آلی موجود در فاضلاب را تجزیه می کنند. به سبب وجود مقادیر زیاد مواد آلی در فاضلاب، لازم است که اکسیژن مورد نیاز به صورت مصنوعی و به وسیله هوادهی تأمین شود. برای دستیابی به راندمان تصفیه بالا همواره باید نسبتی مناسب بین مقدار میکروارگانیسم ها و مقدار مواد آلی موجود در فاضلاب برقرار باشد. به این منظور همواره هر بخشی از لجن جدا شده در مخزن ته نشینی به مخزن هوادهی برگردانده می شود که لجن فعال نامیده می شود. از این روش بیش تر برای تصفیه فاضلاب بهداشتی در شهرها استفاده می شود.

روش لجن فعال با هوادهی گسترده:

این روش گونه اصلاح شده ای از روش لجن فعال است. از آن جا که در اجتماعات کوچک حجم فاضلاب تولیدی به اندازه ای است که احداث و راهبری تأسیسات هضم لجن مقرون به صرفه اقتصادی نیست، با افزایش زمان ماند و هوادهی فاضلاب مقدار لجن تولیدی را به حداقل می رسانند. این روش به لجن فعال با هوادهی گسترده موسوم است. با توجه به مزایای این روش، روش لجن فعال با هوادهی گسترده متداول ترین روش برای تصفیه فاضلاب بهداشتی مجتمع های مسکونی و ویلایی، هتل ها و مراکز رفاهی و اقامتی، رستوران ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی، کمپ های کارگری، ادارات و شرکت ها و بخش اداری کارخانجات است.
فرآیند تصفیه به روش لجن فعال با هوادهی گسترده مطابق فرآیند لجن فعال است با این تفاوت که به منظور کاهش حجم لجن تولیدی و مشکلات ناشی از آن، اصلاحاتی در روش تصفیه صورت گرفته است که این اصلاحات شامل افزایش زمان ماند هیدرولیکی و عمر لجن می باشد.
این تغییرات سبب شده است که میزان لجن دفعی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد. هم چنین پایداری و مقاومت سیستم نسبت به نوسانات کیفی و کمی ورودی افزایش یافته است. انعطاف پذیری و پایداری سیستم تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده سبب شده است که امروزه در کشور ما به طور گسترده ای از این روش برای تصفیه انواع فاضلاب های بهداشتی و صنعتی استفاده شود.

نکات قابل توجه:

لجن دفعی این روش تصفیه فاضلاب بسیار کم تر از لجن دفعی روش لجن فعال است.
لجن دفعی کاملاً تثبیت شده بوده و نیاز به هضم ندارد.
این سیستم نسبت به تغییرات کیفیت فاضلاب و هم چنین حجم فاضلاب ورودی روزانه مقاوم است.
توصیه می شود که برای تصفیه فاضلاب های بهداشتی از این روش استفاده گردد.

× مشاوره آنلاین