آب مهم ترین ماده شیمیایی و مایه حیات است که بدون آن ادامه زندگی در کره زمین امکان پذیر نیست و همه چیز از آب است. پیدایش کره زمین با آب همراه بوده است که به صورت تخم مرغی در آب شناور می باشد. آب از دو عنصر اکسیژن (به معنی اکسید ساز) و هیدروژن (به معنی آب ساز) تشکیل شده است.
اهمیت آب در زندگی بشر:
در حدود ۶۵ تا ۸۵ درصد بدن انسان از آب تشکیل شده است.
گیاهان برای رشد و نمو از آب و مواد معدنی و آلی موجود در آب استفاده می کنند.
آبزیان که برای مصرف انسان ها مورد استفاده قرار می گیرند در آب، اقیانوس ها و دریاها زندگی می کنند.
تمام فعالیت های شیمیایی با استفاده از آب امکان پذیر می باشد.
شربت ها و داروها و بسیاری از مواد غذایی دیگر همراه با آب است.
در صنعت برای توربین ها و ژنراتورها و … از آب و یا بخار آب استفاده می شود.
برای خنک کاری استفاده از آب ضروری است.
با توجه به اهمیت و اتکا زندگی بشر به آب، پاکیزه نگه داشتن آب و تصفیه فاضلاب و باز به چرخه برگرداندن آن و دور نگهداشتن آب از انواع آلاینده ها از مهم ترین برنامه بشر از زمان های بسیار کهن تا امروز بوده است. چرا که با صنعت و زندگی ماشینی، آب بیش از گذشته در معرض خطر است و جان بشر بیش از پیش مورد تهدید قرار می گیرد.