گندزدایی فاضلاب

گندزدایی فاضلاب چیست؟

گندزدایی فاضلاب در حقیقت ضدعفونی کردن فاضلاب تصفیه شده است که با روش های زیر انجام می شود:

گندزدایی با کلر:

گندزدایی با کلر ارزان ترین روش گندزدایی فاضلاب است. استفاده کلرزن گازی ارزان تر و مؤثرتر از هیپوکلریت کلسیم یا سدیم است. ولی امکان آلودگی محیط زیست به ویژه مسمومیت کارگران تصفیه خانه در کاربرد کلر گازی وجود دارد. کلر پس از ورود به آب تجزیه شده و اسید هیپوکلروس وین اکسیدکلر تولید می کند.
کاربرد کلر به جز گندزدایی موجب کاهش بوی فاضلاب، کاهش مواد روغنی و درجه ی کدری فاضلاب می شود. هم چنین بوی کلر حشرات را از فاضلاب دور می سازد.

کلرزدایی:

در مواردی که پساب تصفیه خانه فاضلاب به رودخانه ها و یا دریاچه هایی که جای پرورش ماهی هستند، فرستاده می شود، باید پس از گندزدایی، کلر باقی مانده از پساب باز پس گرفته شود. برای کلرزدایی پساب از ترکیبات گوگردی نظیر گاز SO2 و یا تیوسولفات سدیم استفاده می شود.

گندزدایی با اشعه ماوراء بنفش:

امروزه کاربرد اشعه ماوراء بنفش برای گندزدایی فاضلاب تصفیه شده توسعه ی زیادی یافته است. اشعه ی ماوراء بنفش در مدتی کم تر از ده ثانیه بر سلول ها اثر کرده و آن ها را می کشد. این اشعه که طول موجی میان ۲۵۰ تا ۲۷۰ میلی متر دارد، در لامپ هایی شبیه لامپ های فلورسنت تولید می شود. درون لامپ، بخار جیوه قرار دارد. طول لامپ ها ۱٫۵ تا ۲ متر و قطر آن ها ۱٫۵ تا ۲ سانتی متر است. مناسب ترین روش کاربرد این لامپ ها قرار دادن آن ها به صورت ایستاده یا خوابیده در فاضلاب است. در این صورت برای جلوگیری از تماس مستقیم با فاضلاب و تأمین لایه ای عایق حرارت، آن را در لوله ای با قطری بیش تر و از جنس کوارتز قرار می دهند. شمار لامپ های لازم، طرز قرار گرفتن و فاصله ی آن ها از یکدیگر در فاضلاب از سوی کارخانه ی سازنده سیستم تعیین می شود. گندزدایی با اشعه ماوراء بنفش برخلاف استفاده از کلر محیط زیست را آلوده نکرده و ایمنی کارکنان تصفیه خانه را افزایش می دهد.

نکات گندزدایی با اشعه ماوراء بنفش:

هزینه ساختمانی تأسیسات آن بیش تر از تأسیسات کلرزنی است.
از تکنولوژی پیشرفته تری برخوردار است و لامپ ها باید مرتباً تمیز شوند.
وسایل و اجزای آن فعلاً در ایران ساخته نمی شوند.
پساب تصفیه خانه باید کاملاً زلال باشد. کدر بودن آن مانع از گندزدایی کامل می شود.
در صورت استفاده از پساب برای آبیاری فضاهای سبز درون شهر، باید نزدیک به ۰٫۵ میلی گرم در لیتر کلر به پساب اضافه کرد.

× مشاوره آنلاین