در حال نمایش 4 نتیجه

آب شیرین کن صنعتی (RO)

آب شیرین کن ها جهت شیرین سازی آب چاه ها و یا آب شور مورد استفاده قرار می گیرند. اساس کار آب شیرین کن ها، اسمز معکوس می باشد.

سیستم پیش تصفیه در آب شیرین کن

سیستم پیش تصفیه در آب شیرین کن صنعتی، یکی از مهم ترین بخش های دستگاه است. این بخش از دستگاه

سیستم تزریق آنتی اسکالانت

سیستم تزریق آنتی اسکالانت آنتی اسکالانت یک ضد رسوب و از انواع مواد شیمیایی است. این مواد در صنعت آب

میکروفیلتر (Micro-Filter) در تصفیه آب

میکروفیلتر  در تصفیه آب (Micro Filter) از جمله قوی ترین غشا ها برای جدا سازی جامدات موجود در آب می