سانتريفيوژ دكانتر

در بسياري از صنایع، مواد جامد اغلب با مايعات مخلوط شده، منابع آب را آلوده مي كنند و يا گل را به لجن تبديل مي كنند. سانتريفيوژ دكانتر دستگاهي است كه مواد جامد و مايعات را از هم جدا مي كند و در حال حاضر به يكي از اجزاي اساسي صنعت تصفیه فاضلاب، تاسيسات پسماند آب و صنايع شيميايي، حفاري نفت و گاز، صنايع توليدي و فرآوري مواد غذايي و همچنين صنعت توليد كنف تبديل شده است.

امروزه انواع مختلفي از سانتريفيوژ دكانتر در صنعت استفاده مي شود كه متداول ترين آن ها سانتريفيوژهاي عمودي، افقي و نوار نقاله هستند. سانتريفيوژ دكانترها بر اساس تئوري جداسازي گرانش عمل مي كنند. تجهيزات به كار رفته از جمله فيلتر سانتريفيوژ در تعيين قيمت دكانتر صنعتي موثر بوده لذا مشتريان گرامي جهت آگاهي بيشتر مي توانند با كارشناسان شركت پرتو كنترل هوشمند ، ارتباط بگيرند.

centrifuge decanter - سانتريفيوژ دكانتر

سانتريفيوژ دكانتر چگونه كار مي كند؟

يك سانتريفيوژ دكانتر از نيروي جاذبه استفاده مي كند و با استفاده از چرخش، نيروي جاذبه اي برابر با 1000 تا 4000 برابر نيروي جاذبه ي طبيعي فراهم مي كند كه زمان مورد نياز براي جداسازي را از ساعت به ثانيه كاهش مي دهد.

فرآيند در سانتريفيوژ دكانتر چگونه است؟

لجن از طريق يك لوله ي متصل به سانتريفيوژ جريان يافته و به يك بخش ماردن پیچشی وارد مي شود.

با استفاده از ماردون، لجن از محفظه ي تغذيه ي داخلي، به يك نازل در منطقه ي كاسه اي وارد مي شود.

اين كاسه با سرعت زياد مي چرخد تا نيروهاي گرانشي را القا كند.

چرخش با سرعت بالا در عرض چند ثانيه مواد جامد را از مايع جدا مي كند.

نوار نقاله مواد جامد را به سمت بالا هدايت مي كند و تخليه از طريق نازل انجام مي شود.

مواد جامد برداشته شده و مايع خالص از يك مسير جداگانه خارج مي شود.

بخش هاي اصلي سانتريفيوژ دكانتر

نازل ورودي

ماردون

بخش تخليه ي جامد (لجن آبگیری شده)

بخش تخليه ي مايع

عوامل تعيين كننده در عملكرد سانتريفيوژ دكانترها

نيروي گريز از مركز براي رسوب مواد جامد مورد نياز است.

اختلاف سرعت براي انتقال مواد جامد به خارج دكانتر لازم مي باشد.

طرح هيدروديناميكي كه تعيين كننده ي پارامترهاي دقيق تلاطم است.

طراحي نوار نقاله و بخش هاي كناري كه براي انتقال مواد جامد مهم است.

مزايا

ظاهر تميز: سانتريفيوژ دكانترها ظاهر تميز دارند و مشكل بو ندارند.

راه اندازي سريع: نه تنها نصب راحتي دارند و راه اندازي دستگاه هنگام روشن و خاموش شدن سريع است، بلكه به فضاي كمي در مقايسه با فرآيندهاي مشابه نياز دارند.

تطبيق پذيري اندازه: سانتريفيوژها در طول هاي مختلف از بخش استوانه اي و زاويه ي مخروط مي توانند براي كاربردهاي مختلف تنظیم شوند. همچنين سيستم را مي توان براي ورود انواع لجن از قبل برنامه ريزي كرد، در حالي كه در برخي از فرآيندهاي مشابه نمي توان نوع تسمه را براي انواع مختلف لجن تغيير داد.

ظرفيت بالاتر: اين دستگاه در مقایسه با تجهیزات مشابه از لحاظ اندازه، با ظرفيت بالاتری کار می كند.

بهينه سازي و عملكرد ساده: سانتريفيوژ دكانترها با توجه به عملكرد ساده و بهينه بسیار مورد توجه می باشد.

كاهش هزينه های بهره برداری: سانتريفيوژ دكانترها در مقايسه با ساير فرآيندها هزينه ها را كاهش داده اند. زيرا به نگهداري و توجه كمتر اپراتور نياز دارند.

معايب

نمي توان جامدات بيولوژيكي را جدا كرد: سانتريفيوژ دكانتر نمي تواند مواد جامد بيولوژيكي با اختلاف چگالي بسيار كم مانند سلول ها و ويروس ها را جدا كند.

صدا و لرزش: دستگاه ممكن است بسيار پر سر و صدا باشد و باعث لرزش شود.

مصرف زياد انرژي: دستگاه به دليل داشتن نيروهاي گرانشي زياد، مصرف انرژي بالايي دارد.

هزينه ي بالاي تجهيزات: سانتريفيوژ دكانترها هزينه اولیه بالايي دارد.

ايمني و نگهداري

سانتريفيوژ دكانتر ممكن است براي جلوگيري و محافظت از سيستم در برابر اضافه بار و انسداد طراحي شده باشد. سيستم هاي هوشمند خودكار همچنين ممكن است امكان كنترل لرزش و سرعت و در عين حال كنترل دما را فراهم كند و به اين ترتيب از موارد اضطراري و گزارش حوادث جلوگيري شود. 

مقايسه ي سانتريفيوژ دكانتر و فيلتر پرس

عمل آبگيري لجن به چندين روش مختلف انجام مي شود و در اين ميان، سانتريفيوژ دكانتر و فيلتر پرس مهم ترين آن ها هستند. هر دو براي جداسازي ذرات جامد از مايع به برخي مواد شيميايي نياز دارند. سانتريفيوژ دكانتر از نيروي گرانش بالايي كه در اثر چرخش زياد كاسه ايجاد مي شود، مواد جامد را از مايع جدا مي كند، در حالي كه اصل كار فيلتر پرس اين است كه مايعات تحت فشار از طريق برخي فيلترهای با منافذ كوچك از مواد جامد جدا مي كند. ميزان بازدهي در هر دو روش تا 90% خواهد بود كه اين ميزان در سانتريفيوژ دكانتر تا 95% قابل افزايش است. مقايسه ي برآورد هزينه در اين دو روش نشان مي دهد كه سانتريفيوژ دكانتر نسبت به فيلتر پرس از آب كمتري استفاده مي كند، مصرف برق كمتري دارد و به نيروي انساني كمتري نياز دارد. به همين دليل است كه تعداد كاربران سانتريفيوژ دكانتر از فيلتر پرس بيشتر هستند.

× مشاوره آنلاین