پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه

مشخصات و کمیت و کیفیت فاضلاب تولیدی در کشتارگاه های دام با کشتارگاه طیور متفاوت می باشد. در کشتارگاه دام به ازای هر تن وزن حیوان زنده ۱/۵ تا ۱۴/۶ متر مکعب آب مصرف می شود و COD  فاضلاب  تولیدی بالای ۵۰۰۰ میلی گرم بر لیتر می باشد. در کشتارگاه مرغ به ازای هر قطعه مرغ حدوداً ۱۳ لیتر آب مصرف شده و COD آن نیز حدود ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر می باشد. بخش عمده فاضلاب کشتارگاه از بخش های ذبح حیوانات، شست و شوی امحاء و شست و شوی زمین حاصل می شود و حاوی مقدار زیادی مواد آلی محلول و کلوئیدی است.

يكي از معضلات كشتارگاه ها دفع فاضلاب حاصل از كار كشتارگاه مي باشد.

منابع تولید فاضلاب کشتارگاه

خون از موادیست که در مرحله ذبح تولید می گردد و دارای درجه آلودگی فو ق العاده  زیادی است. به جهت دارا بودن مواد مغذی فراوان می تواند در قسمت تبدیل ضایعات کشتارگاه ها مورد استفاده قرار گیرد.خون اگر وارد شبکه تصفیه فاضلاب شود، که امریست اجتناب ناپذیر، باعث بالا رفتن درجه آلودگی فاضلاب های کشتارگاه ها می شود.

پساب ناشی از کشتار حیوان و شست و شوی لاشه گوسفند، گاو و مرغ دارای چربی، خون، مایعات و جامدات داخل بدن حیوان است که در مجموع از بار آلودگی نسبتاً بالایی برخوردار است.

فاضلاب کشتارگاهی بسیار شبیه به فاضلاب خانگی است اما از غلظت بیش تری برخوردار است. این نوع فاضلاب ها به طور کلی از مواد آلی تشکیل شده اند و حاوی مواد معلق و جامد بسیار زیادی هستند .

فاضلاب های کشتارگاهی اگر وارد مجرای آب های سطحی شوند، به سرعت تولید بوی نامطبوع خواهند کرد که آلودگی شدیدی را متوجه محیط زیست و موجودات آن می کنند.

چنان چه خون حیوان در مرحله اولیه جدا شده و به طور مجزا خشک گردد و وارد فاضلاب نشود، مشخصات فاضلاب کشتارگاهی به شرح  ذیل خواهد بود:

مشخصات فاضلاب کشتارگاه ها:

pH فاضلاب: ۶-۷

مواد معلق و شناور:  mg/lit ۵۰۰-۸۰۰

mg / lit :BOD ۱۵۰۰-۲۷۰۰

COD: mg / lit 2000-4000

مقدار فاضلاب در کشتارگاه های مختلف تابعی از نحوه کشتار و صرفه جویی در مصرف آب می باشد. ولی معمولاً در حدود ۷ الی ۹ متر مکعب به ازای هر تن گوشت و حدود۱۰ الی ۱۵ لیتر به ازای هر رأس مرغ برآورده شده است.

به دلیل شرایط خاص و کیفیت کاملاً بیولوژیکی این فاضلاب ها روش های تصفیه گوناگونی قابل اعمال است. روش های لاگونی، بیولوژیکی هوازی و ترکیبی از این روش ها با موفقیت به کار برده شده است.

روش های کم هزینه از قبیل سیستم های لاگونی نیاز به زمین در وسعت زیاد داشته و فقط در مواردی که زمین ارزان در اختیار است و منطقه دور از شهر می باشد قابل اعمال هستند.  روش های لاگونی، بی هوازی، بیولوژیکی هوازی و ترکیبی از این روش ها با موفقیت به کار برده شده است.

به عنوان مثال برای کشتارگاه های با تعداد ۱۰۰ رأس گوسفند و ۲۰۰ رأس گاو در روز، زمین مورد نیاز بالغ  بر حدود ۷ هکتار خواهد شد.

هزینه اجزای سیستم لاگونی بدون احتساب ارزش زمین معمولاً کم تر از سایر روش ها بوده و نیاز به اپراتور متخصص در کم ترین حد نیز می باشد. روش های متداولی از قبیل لجن فعال شده و یا فیلترها با موفقیت بسیار زیادی در تصفیه خانه های این نوع فاضلاب ها بکار برده شده اند. این روش ها هزینه  تأسیساتی و متخصصین در حد بیش تری نیاز دارند و در مقابل، زمین کم و کیفیت تصفیه، بسیار بالا است.

در نقاط نزدیک به شهر و مراکز جمعیتی، استفاده از روش های مکانیکی بیولوژیکی تقریباً اجنتاب ناپذیر است و کاربرد تلفیقی از روش های بی هوازی و هوازی بسیار متداول  است.

تکنیک های تصفیه بی هوازی از جمله بیو فیلترهای بی هوازی، هاضم های دو مرحله ای و غیره برای تصفیه پساب کشتارگاهی به طور وسیعی بکار برده شده اند ولی هر یک از این روش ها به تنهایی برای تصفیه این نوع فاضلاب کافی نیست و لذا نیاز به تصفیه مرحله دوم که هوازی می باشد، برای رسانیدن کیفیت پساب تصفیه شده به استانداردهای قابل قبول، ضروری است .

طراحی و ساخت تصفیه فاضلاب کشتارگاه هم به صورت پکیج تصفیه فاضلاب فلزی پرتابل و هم به صورت تصفیه خانه فاضلاب بتنی توسط گروه شرکت پرتو کنترل هوشمند با کم ترین هزینه قابل اجرا می باشد. جهت کسب اطلاعات بیش تر با ما تماس بگیرید.

× مشاوره آنلاین