ایمهاف تانک

ایمهاف تانك مخزني مناسب براي دريافت، پردازش و پاكسازي فاضلاب بوده كه در آن ته نشيني و رسوب گذاري ساده همراه با هضم بي­هوازي لجن استخراج شده صورت مي­پذيرد.

 در ساخت ايمهاف تانك، مخزني شامل يك محفظه­ي فوقاني در نظر گرفته مي­شود كه مواد جامد جمع شده در آن از طريق شيب هاي موجود به پايين مي­لغزند و به ورودي محفظه­ي تحتاني مي­رسند كه لجن در آن جمع و هضم مي­شود. اين دو محفظه از راه ديگري به يكديگر ارتباط نداشته و فاضلاب تنها در محفظه­ ي بالايي جريان دارد. محفظه­ي پاييني به منافذ بيوگاز و لوله­ ي جداگانه براي حذف لجن هضم شده نياز دارد و معمولا هر 6 الي 9 ماه نياز به تخليه­ ي لجن توليد شده مي­باشد.

در هنگام خريد ايمهاف تانك از شركت پرتو كنترل هوشمند، متخصصين اين شركت مشاوره­ي لازم را در اختيار مشتريان قرار مي دهد.

ايمهاف تانك در واقع يك مخزن سپتيك دو طبقه است كه ضمن رفع اشكال آن كه عمدتا از مخلوط شدن فاضلاب تازه و لجن ناشي مي­شود، سادگي مخزن سپتيك را نيز حفظ مي­كند. ايمهاف تانك ها در تصفيه­ي فاضلاب، مخازن رسوب ساده اي هستند كه از روش هاي مكانيكي براي جمع آوري مداوم لجن از مخازن هضم استفاده مي­كنند. رسوبات آن نسبت به مخازن سپتيكي بهبود يافته و كنترل دما در روند هضم بهتر انجام مي­شود و منجر به هضم سريع و كامل لجن مي­شود.

ملاحظات طراحي

ايمهاف تانك جهت استفاده در جريان هاي فاضلاب خانگي يا مخلوط براي جمعيت 50 تا 20000 نفر توصيه مي­شود

. ساخت ايمهاف تانك در فضاي كم امكان پذير است و در آب و هواي گرم و سرد مي توان از آن استفاده كرد.

با توجه به اينكه مخزن بسيار بلند است، اگر سطح آب زير زميني كم باشد و مكان مستعد سيل نباشد، مي توان آن را در زير زمين ساخت.

ايمهاف تانك يك فن آوري اوليه­ي تصفيه­ي فاضلاب خام است كه براي جداسازي جامد مايع و هضم لجن ته نشين شده طراحي شده است. اين مخزن شامل يك محفظه­ي ته نشيني v شكل در بالاي محفظه­ي مخروطي هضم لجن با منافذ گاز است.

ايمهاف تانك يك ته نشين كننده­ي قوي و موثر است كه بسته به نوع طراحي و شرايط باعث كاهش 50 تا 70 درصدي ذرات جامد معلق شده و ميزان COD را 25 تا 50 درصد كاهش مي­دهد و منجر به تثبيت لجن مي­شود.

محفظه­ي ته نشيني به شكل دايره يا مستطيل با ديواره هاي v شكل و شكافي در قسمت پايين است كه اجازه مي­دهد مواد جامد در محفظه­ي هضم لجن قرار بگيرند، به اين ترتيب مانع از بالا آمدن گازهاي ناپاك و مختل شدن روند ته نشيني مي شوند. گاز توليد شده در محفظه ي هضم به سمت منافذ گاز موجود در بالاي اين محفظه مي­روند.

ذرات لجن به سطح آب منتقل مي­شود و لايه اي از كف را ايجاد مي­كند. لجن در محفظه­ي هضم لجن جمع شده و از طريق هضم بي­هوازي متراكم و تا حدي تثبيت مي­شود.

ايمهاف تانك داخل زمين با بتن مسلح ساخته مي شود.

همچنين مي توان آن را روي سطح زمين نيز ساخت كه به دليل گرانش زمين جابجايي لجن بهتر انجام مي شود. البته در اين حالت نيز پمپاژ ورودي لازم است.

ايمهاف تانك به صورت پيش ساخته در بازار موجود است. لوله ها يا بافل هاي T شكل در ورودي و خروجي براي كاهش سرعت و جلوگيري از خروج كف از سيستم استفاده مي شوند. ارتفاع آب داخل مخزن ممكن است به 7 تا 5/9 متر برسد. ديواره هاي محفظه ي هضم لجن بايد شيب 45 درجه يا بيشتر داشته باشند. اين موضوع باعث مي شود تا لجن به پايين در مركز بلغزد و در آنجا خارج شود. ابعاد محفظه هضم بي هوازي عمدتا به توليد لجن در هر جمعيت معادل و دما بستگي دارد. محفظه­ي هضم معمولا براي مدت 4 تا 12 ماه ظرفيت ذخيره­ي لجن طراحي مي­شود تا هضم بي­هوازي كافي را فراهم كند. در مناطق سردسير زمان ماندگاري لجن بيشتر است و بنابراين به حجم بيشتري نياز است. براي تخليه كردن، بايد يك لوله و پمپ نصب شود يا دسترسي براي كاميون هاي خلا و پمپ هاي سيار فراهم شود. براي جلوگيري از مزاحمت اجسام درشت، بهتر است يك صفحه­ي ميله اي يا محفظه­ي مشبك قبل از ايمهاف تانك استفاده شود.

مزايا:

جداسازي ذرات جامد از مايع و تثبيت لجن در يك واحد انجام مي شود.

مقاوم در برابر بارهاي شوك آلي

فضاي كمي را اشغال مي كند.

بوي كمي دارد.

هزينه هاي عملياتي كمي دارد.

معايب:

در صورتي كه سطح سفره­ي آب زيرزميني بالا باشد، هزينه­ي بيشتري صرف ايجاد بستر مناسب مي­شود.

نياز به طراحي و ساخت دقيق دارد.

عوامل بيماري زا به مقدار كمي كاهش مي­يابد.

پساب، لجن و كف به تصفيه­ي بيشتري احتياج دارند.

ايمني و بهداشت

از آنجايي كه پساب تقريبا بدون بو است، اين روش گزينه­ي خوبي براي تصفيه­ي اوليه­ي استخرهاي روباز و تالاب هاي ساخته شده است. البته گازهاي گلخانه اي توليد شده در مقادير كم ممكن است به صورت محلي بو ايجاد كند. حذف پاتوژن ها كم است و كليه­ي خروجي ها بايد مورد توجه قرار گيرد. لباس محافظ ايمني براي كارگراني كه با پساب يا لجن در تماس هستند، لازم است. همچنين كاربران بايد هنگام باز كردن مخزن احتياط كنند زيرا ممكن است گازهاي سمي و قابل اشتعال آزاد شود. در هنگام فروش ايمهاف تانك، متخصصين شركت پرتو كنترل هوشمند مشاوره­­ي لازم در زمينه­ي رعايت موارد ايمني را در اختيار مشتريان قرار مي­دهد.

بهره برداري و نگهداري

با بكارگيري نيروهاي آموزش ديده، بهره برداري و نگهداري با هزينه­ي كم امكان پذير است. مسيرهاي جريان بايد به صورت هفتگي باز و تميز شوند، در حالي كه در صورت لزوم بايد زباله ها از محفظه ي تهويه و منافذ گاز به صورت روزانه برداشته شوند. لجن تثبيت شده بايد از زير محفظه ي هضم مطابق با طرح خارج شود. حداقل فاصله 50 سانتيمتري بين لايه ي لجن و شكاف محفظه ي ته نشيني بايد در نظر گرفته شود.

در صورت نياز متخصصين شركت پرتو كنترل هوشمند، آموزش هاي لازم را در اختيار خريداران قرار مي دهد.

× مشاوره آنلاین