پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

اساساً ویژگی فاضلاب بیمارستان ها مشابه فاضلاب شهری بوده و وجه تمایز آن وجود مواد سمی و عفونی در این نوع از فاضلاب بوده که به موجب آن ممکن است سلامت محیط، کارکنان شاغل در بخش بهداشت و کل جامعه در معرض خطر قرار گیرد.

فاضلاب واحدهای درمانی و بیمارستانی مانند پساب های آزمایشگاهی، واحد های دیالیز و سایر فاضلاب ها حاوی انواع آلاینده ها از جمله رادیو دارو ها، پساب های عفونی، پساب های حاوی ترکیبات دارویی به خصوص آنتی بیوتیک ها و غیره می باشد. ورود این گونه پساب ها به شبکه فاضلاب شهری باعث ایجاد آثار نامطلوب در انتهای خط تصفیه خانه شهری شده و به علت بازگشت آب های واحدهای بیولوژیک به شبکه آبیاری، در صورت عدم تصفیه و جداسازی از شبکه، باعث ایجاد بیماری، مقاومت در برابر داروها و اثرات بسیار نامطلوب بر جامعه می گردد.

تخلیه این نوع از فاضلاب به صورت تصفیه نشده و یا تصفیه ناقص آن، بهداشت و سلامت جامعه را به خطر خواهد انداخت. وجود اثرات سمی مواد شیمیایی در فاضلاب بیمارستانی بر روی باکتری و میکروارگانیسم های فعال در فرآیند تصفیه، از دیگر خطرات فاضلاب های این مراکز می باشد.

واحدهای سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستانی:

تصفیه اولیه: این بخش به منظور از بین بردن قسمتی از مواد آلی و جامدات معلق می باشد.

تصفیه بیولوژیکی ثانویه: در این مرحله، بخش عمده تخم انگل ها، باکتری ها و ویروس ها به همراه لجن ته نشین شده از بین می روند. پساب خروجی از تصفیه ثانویه هم چنان مقادیری از باکتری ها و ویروس ها را به همراه خود خواهد داشت.

تصفیه تکمیلی: وجود مواد آلی معلق در پساب خروجی از تصفیه ثانویه سبب می شود نیازمند فرآیند تصفیه تکمیلی نظیر لاگون می باشد که در صورت نبود شرایط احداث لاگون، می توان به منظور حذف جامدات معلق آلی تا میزان ۱۰ mg/l از صافی ماسه ای تند استفاده کرد.

گندزدایی با کلر: به منظور حذف مقادیر میکروبی به حد مطلوب، باید پساب حاصل از تصفیه تکمیلی، تحت فرآیند کلرزنی تا نقطه شکست قرار گیرد. این عمل با دی اکسید کلر، هیپو کلرید سدیم یا گاز کلر صورت می گیرد.

تصفیه لجن: از روش های مناسب جهت بی خطرسازی لجن حاصله از تصفیه فاضلاب و حذف عوامل بیماری زا می توان به هضم بی هوازی و یا خشک کردن و سپس سوزاندن آن به همراه ضایعات عفونی اشاره کرد.

طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی، هم به صورت پکیج تصفیه فاضلاب فلزی پرتابل و هم به صورت تصفیه خانه بتنی توسط گروه شرکت پرتو کنترل هوشمند با کم ترین هزینه قابل اجرا می باشد.جهت کسب اطلاعات بیش تر با ما تماس بگیرید.

× مشاوره آنلاین