ميكسر مستغرق

ميكسر مستغرق يك وسيله ي مكانيكي است كه جهت ایجاد اختلاط و یکنواخت کردن جریان در فرآیندهای تصفیه آب و تصفیه فاضلاب به كار مي رود. ميكسر تصفيه ي فاضلاب براي معلق نگه داشتن ذرات جامد در مايع و يا مخازن نگهداري لجن استفاده مي شوند.

ميكسر مستغرق توسط يك موتور الكتريكي كار مي كند كه به صورت مستقيم يا از طريق گيربكس به پروانه ي ميكسر متصل مي شود. پروانه مي چرخد و در مخزن اختلاط ايجاد مي كند و در نتيجه ذرات جامد به صورت معلق باقي مي مانند. ميكسرها در دو نوع دور تند و دور كند مي باشند كه در نوع دور كند از گيربكس جهت كاهش دور استفاده مي شود. اين دستگاه مكانيكي را عموماً بر روي يك سيستم ريلي نصب مي كنند تا در زمان بازرسي هاي دوره اي و نياز به تعمير و نگهداري قابل دسترس باشد.

كاربردها

مواردي كه معمولا ميكسر مستغرق فاضلابي استفاده مي شوند عبارتند از:

مخزن متعادلساز، مخزن انوكسيك و مخزن خنثي سازي در تصفيه خانه هاي فاضلاب

كنترل PH

واحد های اختلاط و انعقاد در تصفیه خانه های آب و فاضلاب

مخازني كه پس از هضم لجن در تاسيسات بيوگاز وجود دارد.

مخازن نگهداري كود مايع در گاوداري ها و مرغداري ها

فرآوري مواد زائد در كشتارگاه ها و استخرهاي پرورش ماهي و …

مزاياي ميكسرهاي مستغرق

براي مخازن با عمق هاي مختلف مناسب هستند.

حجم بسيار بالايي از اختلاط را فراهم مي آورند.

به دليل مستغرق بودن، محلول به بيرون از مخزن پاشيده نمي شود.

بازدهي بالايي دارند.

نياز به تعمير و نگهداري آن ها كم است.

نصب و راه اندازي آساني دارند.

مواد شيميايي رايج و عوامل موثر در انتخاب ميكسر

تهيه دوغاب آهك

هنگام تهيه ي دوغاب آهك براي كنترل PH، يكنواختي بسيار مهم است زيرا اگر مواد جامد آهك بخواهند كنترل PH را انجام دهند، بايد در حالت تعليق قرار داشته باشند. به همين دليل، ضروري است كه فاضلاب و تاسيسات تصفيه ي آب، ميكسرهاي دوغاب آهك داشته باشند كه بتوانند دوغاب هاي يكنواخت را به طور موثر حفظ كنند.

براي اينكه ذرات جامد در فاضلاب به صورت معلق باشند، ميكسر نياز دارد كه كل فاضلاب داخل مخزن را درگير كند. اختلاط آهسته و گشتاور بالا به ويژه در مخلوط هاي با ويسكوزيته ي بالا، مانند دوغاب هاي يكنواخت كه حاوي 30% مواد جامد هستند، بسيار مهم است. بنابراين، چند نكته در هنگام انتخاب ميكسر بايد در نظر گرفته شود:

شكل و اندازه ي پروانه

ميكسرهاي دوغاب آهك بايد داراي پروانه هايي با تيغه هاي ايرفويل باشند تا اختلاط بهتري رخ دهد. همچنين قطر پروانه بايد با اندازه ي مخزن متناسب باشد. نسبت قطر پروانه به مخزن در حالت 3/0 تا 5/0 بهينه است.

قطر و طرح شفت

در طراحي شفت ميكسر بايد دقت لازم صورت گيرد تا از نيروهاي تخريبي ناشي از سرعت هاي بحراني جلوگيري شود. اين موضوع لرزش و انحراف شفت را به حداقل مي رساند.

تهيه دوغاب كربن فعال

دوغاب هاي كربن فعال كه در فاضلاب و تصفيه ي آب براي از بين بردن مواد آلي براي چشايي، بو و كنترل رنگ استفاده مي شوند، الزامات متفاوتي نسبت به ساير مواد شيميايي تصفيه دارند. ميكسر دوغاب كربن فعال براي 3 عملكرد بايد طراحي شود:

خيس شدن

ذرات خشك كربن تمايل به شناوري دارند. اگر قرار باشد در مخلوط تركيب شوند، خيس شدن مناسب بسيار مهم است. همانند مخلوط كردن دوغاب آهك، ميكسري كه توليد جريان محوري مي كند براي مخلوط كردن كربن خشك بسيار موثر خواهد بود. ذرات دوغاب كربن تمايل به شناور شدن دارند، بنابراين بايد از سطح مايع مكش شوند. پروانه ي جريان محوري بهترين مخلوط را براي خيساندن ذرات فراهم مي كند.

تعليق

وقتي ذرات كربن خيس شدند، بايد به حالت تعليق درآيند. توصيه مي شود از پروانه ي جريان شعاعي استفاده شود. پروانه نيز بايد نزديك ته مخزن قرار گيرد.

تعليق مجدد

براي معلق نگه داشتن ذرات كربن فعال، فرآيند استفاده شده در هنگام به حالت تعليق درآوردن آنها بايد به طور مداوم در طول ذخيره سازي تكرار شود تا زماني كه آماده ي استفاده شوند

تهيه مخلوط پليمري

از پليمرها در تصفیه ی فاضلاب و تصفيه ي آب براي فرایند لخته سازي استفاده مي شود. فعال سازي پليمر يك فرآيند پيچيده است. پليمرهاي فعال شده طي گذشت زمان به راحتي آسيب مي بينند. براي محافظت از آنها توصيه مي شود از ميكسر گشتاور بالا و سرعت پايين استفاده شود. جرياني مشابه آنچه كه توسط پروانه ي ايرفويلي ايجاد مي شود از يكپارچگي مواد جامد محافظت مي كند و كيفيت محصول را حفظ مي كند.

كارشناسان شركت پرتو كنترل هوشمند پاسخگوي سئوالات مشتريان در زمينه ي ميكسر هوادهي، ميكسر انوكسيك، ميكسر عمقي و … مي باشند.

× مشاوره آنلاین