پکیج تصفیه فاضلاب کارخانجات کاغذ سازی

 COD صنایع سلولزی و کاغذ سازی مقادیر زیادی آب مصرف کرده و به همان مقدار پساب تولید می کنند. پساب صنایع کاغذ سازی دارای ۲۵۰ ماده شیمیایی در پساب صنایع کاغذ سازی در مراحل مختلف تولید می شوند، شناسایی شده است. آلاینده های معمول و برخی ترکیبات شیمیایی پساب کاغذ سازی، شامل اسیدهای رزین، فنل ها، دی اکسین ها و فوران ها، مواد آلی و معدنی، فلزات سنگین، سیانیدها، سولفیدها و دیگر مواد محلول هستند. مهم ترین عوامل آلودگی در بین مراحل مختلف کاغذ سازی، در خمیر سازی، شست و شوی خمیر، غربال کردن، سفید کردن و ساخت کاغذ تولید می شود که در این میان بیش ترین حجم آلاینده ها در مرحله خمیرسازی ایجاد می شود و ترکیبات کلریدی و دیگر ترکیبات آلی سمی شامل مشتقات لیگنین از آن جمله است.

تصفیه فاضلاب کارخانجات کاغذ سازی:

افزایش سریع جمعیت و تقاضای رو به رشد تأسیسات صنعتی برای رفع نیازهای بشر، مشکلاتی نظیر بهره برداری بیش از حد از منابع موجود، ایجاد آلودگی های خاک، هوا و آب را باعث گردیده است. صنایع خمیر و کاغذ که به عنوان پنجمین صنعت اقتصادی در کشورهای توسعه یافته ای نظیر آمریکا مطرح می باشد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مقادیر قابل ملاحظه ای از آلودگی ها را به صورتBOD، COD، TSS، سمیت و رنگ تولید نموده که به صورت تصفیه نشده و یا با تصفیه اندک به آب های پذیرنده وارد می شود. مصرف بالای آب به ازای هر تن محصول باعث ایجاد مقادیر زیادی پساب گردیده و صنعت خمیر و کاغذ را در زمره یکی از آلوده کننده ترین صنایع دنیا قرار داده است. افزایش آگاهی عمومی از سرنوشت این آلودگی ها و مقررات سخت گیرانه ای که توسط مراجع دولتی و غیر دولتی وضع گردیده باعث شده صنایع برای رعایت استاندارد های تعیین شده وادار به تصفیه پساب ها قبل از تخلیه آن ها به محیط شوند.

تصفیه پساب صنایع کاغذ سازی:

تاکنون روش های مختلفی برای تصفیه پساب صنایع خمیر و کاغذ پیشنهاد گردیده که برخی از آن ها در مقیاس صنعتی و برخی هنوز در مقیاس آزمایشگاهی است؛ که به طور کلی در چهار طبقه کلی زیر قرار می گیرند:

روش فیزیکی

تصفیه بیولوژیکی

تصفیه قارچی

فرآیندهای تصفیه توأم

هر یک از فرآیندهای فوق می توانند متناسب با نوع کارخانه و فرآیند تولید برای تصفیه فاضلاب کارخانجات کاغذ سازی به کار روند.

روش های تصفیه فاضلاب کارخانه کاغذ سازی:

تصفیه فاضلاب بیولوژیکی به روش هوازی

تصفیه فاضلاب بیولوژیکی به روش بی هوازی (UASB)

تصفیه فاضلاب شیمیایی

تصفیه فاضلاب به روش الکتروکئوگولاسیون

فیلتراسیون

شرکت پرتو کنترل هوشمند با اتکا به دانش و مهارت ساخت، توسط تیم کارآزموده خود، طراحی و ساخت تصفیه فاضلاب کارخانجات کاغذ سازی و… هم به صورت پکیج تصفیه فاضلاب فلزی پرتال و هم به صورت تصفیه خانه فاضلاب بتنی با کم ترین هزینه انجام می دهد.جهت کسب اطلاعات بیش تر با ما تماس بگیرید.

× مشاوره آنلاین