در حال نمایش یک نتیجه

گندزدایی آب به روش UV

امروزه ضدعفونی کردن آب توسط اشعه UV در حال گسترش است. این اشعه علاوه بر از بین بردن باکتری ها،