در حال نمایش یک نتیجه

تابلو برق

 تابلو برق به منظور توزیع برق در تجهیزات الکتریکیِ پکیج تصفیه فاضلاب و نیز کنترلِ فرآیند استفاده می شود. این تابلو جهت توزیع انرژی مورد نیاز اجزاء مختلف پکیج و تصفیه خانه های آب و فاضلاب و هم چنین کنترل این عناصر به کار می رود و می بایست تجهیزات الکتریکی را در برابر گرد و غبار و رطوبت . مقاوم باشد. در برخی از مواقع با توجه به zon محل نصب، از تابلو های ضد انفجار نیز استفاده می شود.

در سال های اخیر مشکلات ناشی از نصب تجهیزات و خطرات ناشی از عوامل محیطی و پدیده هایی هم چون اتصال کوتاه که در تجهیزات الکتریکی رخ داده و همچنین در دسترس بودن کنترل تمامی تجهیزات برقدار از سوی اپراتور، سازندگان به ساخت تابلوهایی با ایمنی بیشتری سوق داد.