در حال نمایش یک نتیجه

پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه

مشخصات و کمیت و کیفیت فاضلاب تولیدی در کشتارگاه های دام با کشتارگاه طیور متفاوت می باشد. در کشتارگاه دام به ازای هر تن وزن حیوان زنده ۱/۵ تا ۱۴/۶ متر مکعب آب مصرف می شود و COD  فاضلاب  تولیدی بالای ۵۰۰۰ میلی گرم بر لیتر می باشد. در کشتارگاه مرغ به ازای هر قطعه مرغ حدوداً ۱۳ لیتر آب مصرف شده و COD آن نیز حدود ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر می باشد. بخش عمده فاضلاب کشتارگاه از بخش های ذبح حیوانات، شست و شوی امحاء و شست و شوی زمین حاصل می شود و حاوی مقدار زیادی مواد آلی محلول و کلوئیدی است.

يكي از معضلات كشتارگاه ها دفع فاضلاب حاصل از كار كشتارگاه مي باشد.