در حال نمایش یک نتیجه

شیر سوپاپ (Pressure Retaining Valve)

شیرهای کنترل فشار یا شیر سوپاپ تقریبا در هر سیستم هیدرولیکی به کار برده می شود. کارکرد این نوع شیر