در حال نمایش یک نتیجه

سانتريفيوژ دكانتر

در بسياري از صنایع، مواد جامد اغلب با مايعات مخلوط شده، منابع آب را آلوده مي كنند و يا گل را به لجن تبديل مي كنند. سانتريفيوژ دكانتر دستگاهي است كه مواد جامد و مايعات را از هم جدا مي كند و در حال حاضر به يكي از اجزاي اساسي صنعت تصفیه فاضلاب، تاسيسات پسماند آب و صنايع شيميايي، حفاري نفت و گاز، صنايع توليدي و فرآوري مواد غذايي و همچنين صنعت توليد كنف تبديل شده است.