در حال نمایش یک نتیجه

فیلتر پرس

فيلتر پرس تجهيزي است كه براي تفکیک لجن به دو فاز مايع و جامد استفاده مي شود. به طور خاص، مايعات و مواد جامد را با فشار از طريق صفحات فيلتر مانند (جايي كه لجن به آن پمپ مي شود و آبگيري مي شود) جدا مي كند. اصولا هر فيلتر پرس بر اساس حجم و نوع لجن مورد نياز براي آبگيري طراحي شده و توسط بخش هاي خودكار پشتيباني مي شود.