در حال نمایش 2 نتیجه

فیلتر کربن اکتیو

فیلتر کربن اکتیو به منظور حذف کلر آزاد، کدورت، طعم نامطبوع، بو و رنگ آب استفاده می شود. کربن اکتیو به علت خاصیت جذب بالا، مواد آلی موجود در آب را جذب و در نتیجه تجزیه می‌کند. در فیلتر کربن اکتیو، آب از بستر کربن فعال شده گرانولی عبور کرده و بو و رنگ آن توسط سطح کربنی جذب می شود؛ در نتیجه آب بدون هر گونه طعم، بو و رنگی خارج خواهد شد. در فیلتر کربنی، آب ورودی باید کاملاً زلال‌ شود و هیچ گونه مواد کلوئیدی و معلق نداشته باشد؛ لذا معمولاً فیلتر کربن اکتیو بعد از فیلتر شنی در فرآیند تصفیه آب قرار می‌گیرد. آبی که از کربن فعال عبور خواهد کرد، نباید اسیدی یا قلیایی باشد و پیش از عبور از بستر فیلتر کربنی باید خنثی شود. می‌بایست هرچند وقت یک بار این فیلترکربنی به منظور فعال شدن دوباره، در کوره تا ۹۰۰ درجه سانتی‌گراد حرارت داده شود. درمواردی می توان، کربن فعال را توسط بخار احیا کرد.

نانوفیلترNF(Nano-Filter)

نانوفیلتر در تصفیه آب نانوفیلتر (Nano-Filter)NF از جمله سیستم های فیلتراسیون غشایی است. در این نوع فیلتر، املاح محلول تا